Strona główna Powiat DrawskiZłocieniec Zajęcia z ratownikiem wodnym

Zajęcia z ratownikiem wodnym

przez admin

W dniach 02-03 br. Ratownik WOPR Powiatu Drawskiego Krystian Budziszewski przeprowadził kolejne zajęcia w ramach profilaktyki oraz edukacji z ratownictwa wodnego a także z zasad udzielania pierwszej pomocy tym razem w Drawsku Pomorskim w Zespole Placówek Edukacyjno Terapeutycznych oraz Liceum Ogólnokształcącym. Podczas zajęć dla najmłodszych ratownik WOPR omówił na czym polega praca ratownika wodnego wskazał podstawowe metody udzielania pierwszej pomocy, zasadę działania oraz posługiwanie się defibrylatorem, pokazał sprzęt ratowniczy oraz medyczny a także uświadomił dzieci o niebezpieczeństwach czyhających podczas drogi do szkoły i z powrotem a także przestrzegał o niebezpieczeństwach w codziennym życiu. Przypomniał również numery, pod które należy dzwonić w razie jakichkolwiek sytuacji niebezpiecznych.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza zostały przeprowadzone wykłady dla klasy o profilu ratowniczo-medycznym związane z bezpieczeństwem wodnym.  Omówiona została charakterystyka WOPR, etapy szkolenia ratowników, działalność statutowa a także przedstawione zostały kierunki oraz obszary, w których uczniowie mogli by w przyszłości uczestniczyć. 

Zajęcia oraz wykłady miały na celu:

  1. Naukę zasad udzielania pierwszej pomocy.
  2. Kształtowanie bezpiecznych zachowań u dzieci.
  3. Przybliżenie dzieciom wiedzy o występujących zagrożeniach i sposobach ich unikania,
  4. Ograniczenie ilości niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci,
  5. Poznanie numerów kontaktowych (Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej)
  6. Ograniczanie agresji poprzez edukację i przekazywanie właściwego wzorca do naśladowania innym, budowanie świadomości odpowiedzialności za rówieśników i aktywne przeciwdziałanie sytuacjom zagrożenia.
  7. Zaktywizowanie nieformalnych grup młodzieży szkolnej do działań związanych z propagowaniem postaw prospołecznych oraz świadomego, zrównoważonego i bezpiecznego korzystania ze środowiska wodnego.
  8. Zachęcenie młodzieży do wstępowania w struktury Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, poprzez udział w kursach na ratownika WOPR.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl