Strona główna Region Będą nowe inwestycje Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

Będą nowe inwestycje Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

przez admin

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego sięga po eurofundusze Regionalnego Programu Operacyjnego, by wybudować i zmodernizować sieć kanalizacji sanitarnej. Inwestycje będą prowadzone w miejscowości Sośnica (gm. Wierzchowo) oraz w Węgorzynie przy ul. Nowy Świat i ul. Runowskiej. W piątek, 8 listopada 2019 r. wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz oraz przedstawiciele zarządu związku Michał Hypki oraz Arkadiusz Czerwiński zawarli dwie umowy o dofinansowanie. Ich łączna wartość to blisko 6 mln zł. 

Podpisane umowy  to efekt rozstrzygniętego w grudniu 2018 r. konkursu w działaniu 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Na dofinansowanie miały szansę przedsięwzięcia zakładające: budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej czy budowę indywidualnych systemów oczyszczania ścieków.  – Priorytetowo traktujemy wszelkie działania promujące ekologię w regionie. Środowisko naturalne to nasz niepowtarzalny atut, musimy o nie dbać we wszystkich aspektach. Pomagają nam w tym eurofundusze. Dzięki dotacjom z Regionalnego Programu Operacyjnego możemy wspierać inwestycje przyczyniające się do redukcji wszelkich zanieczyszczeń, budować nowe sieci kanalizacji na terenach jeszcze nieskanalizowanych czy dostosowywać przestarzałe oczyszczalnie ścieków  do unijnych wymogów. To bardzo ważne działanie – wyjaśnia Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz. Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego pozyskał dofinansowanie na realizację dwóch projektów. Dzięki dotacji w wysokości 1,4 mln zł wybuduje kanalizację sanitarną w miejscowości Sośnica i przebuduje przepompownię ścieków. Nowa sieć będzie mieć długość 2,52 km, a inwestycja zwiększy liczbę osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków o 216 RLM. Druga inwestycja dotyczy budowy i  modernizacji kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Świat i Runowskiej w  Węgorzynie. Dofinansowanie na ten cel wyniesie 2,4 mln zł. Prace powinny zakończyć się do 30 czerwca 2020 r. Dzięki rozstrzygniętemu konkursowi  w działaniu 3.6 finansową pomoc otrzyma dziewięciu beneficjentów – Gmina Pełczyce, Gmina Chociwel, Gmina Warnice, Gmina Moryń, Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (dwa projekty), Gmina Świdwin (dwa projekty)  oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ze Świdwina. Jest to czwarty rozstrzygnięty konkurs w tym działaniu. Do tej pory wsparcie przyznano 24 podmiotom, przeznaczając na ten cel ponad 60 mln zł dofinansowania.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl