Strona główna Powiat DrawskiCzaplinek Czarne Małe w gminie Czaplinek – modernizacja ujęcia wody

Czarne Małe w gminie Czaplinek – modernizacja ujęcia wody

przez admin

W dniu 12.11.2019 r. dokonano oficjalnego otwarcia i przekazania do eksploatacji zmodernizowanego obiektu ujęcia i stacji wodociągowej w Czarnem Małem, z udziałem przedstawicieli inwestora, wykonawcy, nadzoru inwestorskiego, Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czaplinku oraz samorządu wsi Czarne Małe i Łysinin.

Uzyskano pozytywne opinie Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie przystąpienia do użytkowania zrealizowanego zadania inwestycyjnego. Zmodernizowany obiekt pracuje w układzie technologicznym trzystopniowego pompowania wody i dwustopniowej filtracji.

Wszystkie przewody technologiczne, instalacyjne sanitarne i energetyczne oraz wyposażenie studni głębinowych i budynku stacji są nowe. Wyremontowany został budynek stacji, wykonano nowe ogrodzenie terenu ujęcia, wykonano nową drogę dojazdową i docelowe zasilanie energetyczne do zmodernizowanego obiektu wodociągowego.

Obiekt ten jest jednym z jedenastu układów wodociągowych zarządzanych i eksploatowanych przez spółkę gminną, pełniących zasadnicze znaczenie w systemie zaopatrzenia w wodę odbiorców naszej gminy. Woda z tego układu wodociągowego jest już dostarczona do odbiorców w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz jest uzdatniona do parametrów spełniających wymogi w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl