Strona główna Region Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych

Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych

przez admin

W siedzibie Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy-Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pomorskim w dniu 6 grudnia 2019 r. nastąpiło uroczyste przekazanie 9-osobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością wyposażonego w nowoczesną windę umożliwiającą przewóz osób na wózkach inwalidzkich.

PDDS-OR-K w Drawsku Pomorskim wraz z filią w Złocieńcu obejmuje 55 osób  z niepełnosprawnościami o różnym stopniu. Głównym celem działań podejmowanych w ośrodku jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników oraz szeroko rozumiana integracja społeczna. Zakup pojazdu na cele ośrodka był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 80 tys. złotych. Środki na realizację tego zadania powiat drawski otrzymał w ramach” Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze likwidacji barier transportowych. Cieszę się, że doszło do zrealizowania tego projektu. Widząc ogromne potrzeby osób dotkniętych niepełnosprawnością zawsze będziemy wspierać takie działania – podkreślił na spotkaniu Starosta Drawski Stanisław Cybula. W wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele powiatu drawskiego – Starosta Drawski  tanisław Cybula, Wicestarosta Drawski Mariusz Nagórski,  Przewodnicząca Rady Powiatu Urszula Ptak, Sekretarz Powiatu Katarzyna Getka, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych  Jolanta Banaszek, główny specjalista ds. Zamówień Publicznych Pani Agnieszka Gągalska oraz Kierownik PDDS-OR-K Joanna Orzepowska. Swoją obecnością zaszczyciła Nas Pani Eliza Rychlicka-Kolera z Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON w Szczecinie. Jestem niezmiernie szczęśliwa, że władze powiatu drawskiego troszczą się o osoby z niepełnosprawnością i zauważono potrzebę zakupu nowego samochodu przystosowanego do potrzeb Naszych podopiecznych. Dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON Nasze marzenie w dniu dzisiejszym się ziściło. Z tego miejsca jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania samochodu na cele Naszego Ośrodka – mówiła podczas przekazania samochodu  Joanna Orzepowska – Kierownik PDDS-OR-K w Drawsku Pomorskim. Tekst przekazany przez  PDDS-OR-K w Drawsku Pomorskim

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl