Strona główna Powiat DrawskiKalisz Pomorski Kalisz Pom. będzie miał obwodnicę !

Kalisz Pom. będzie miał obwodnicę !

przez admin
Newsy z Pojezierza Drawskiego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla 108 km drogi S10 od Stargardu do Piły. To oznacza, że rozpoczął się proces zmierzający do przebudowy drogi.

Nowa S10 będzie dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Nowa trasa w zależności od wariantu będzie w mniejszym lub większym stopniu zbliżała się do obecnej DK10. W każdym z wariantów droga będzie omijała miejscowości położone na przebiegu obecnej DK10, takie jak Suchań, Recz, Kalisz Pomorski, czy Mirosławiec. Poza odcinkiem Stargard – Piła jest realizowana obwodnica Wałcza. S10 będzie rozpoczynała od istniejącej obwodnicy Stargardu, natomiast końcem odcinka będzie węzeł łączący drogi S10 i S11 na północ od Piły. W zależności od wariantu przewidziano budową od 8 do 12 węzłów drogowych. W ramach realizacji inwestycji powstać ma od 4 do 5 obustronnych Miejsc Obsługi Podróżnych. Przewidziano również budowę dwóch obwodów utrzymania drogi ekspresowej.

Rozpoczyna się procedura uzyskania decyzji środowiskowej dla drogi S10 w województwie zachodniopomorskim. Stosowny wniosek został złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Szczecinie. W decyzji środowiskowej zostanie ustalony przebieg drogi na odcinku o długości 108 km od Stargardu do Piły, z wyłączeniem realizowanej obwodnicy Wałcza.

Po wydaniu przez RDOŚ decyzji środowiskowej rozpoczną się badania geologiczne i opracowywanie dokumentacji koncepcyjnej

Wybiorą optymalny przebieg

Droga S10 połączy Szczecin przez Piłę, Bydgoszcz i Toruń z aglomeracją warszawską. Jest to jedyna droga ekspresowa na Pomorzu Zachodnim, która nie ma jeszcze decyzji środowiskowej, czyli określonego przebiegu. Prace studialne były prowadzone już od wielu lat, ale dopiero dzięki przyznanemu w 2017 roku finansowaniu udało się doprowadzić do końca przygotowanie Raportu oddziaływania na środowisko. W tej dokumentacji określono warianty przebiegu inwestycji i jej oddziaływanie na środowisko. Przeprowadzono analizy wielokryterialne, biorąc pod uwagę uwarunkowania techniczne, społeczne i środowiskowe. Preferowany przez inwestora jest wariant VII. Decyzja dotycząca wyboru konkretnego wariantu zależeć będzie od RDOŚ, który określi w decyzji środowiskowej wybrany przebieg i środowiskowe uwarunkowania realizacji drogi. Decyzja środowiskowa powinna być wydana w połowie przyszłego roku, ale dokładny termin będzie zależał od przebiegu postępowania administracyjnego.

Dalsze etapy przygotowania

Wyznaczenie przebiegu to niezwykle ważny element procesu przygotowawczego. Sam korytarz przebiegu drogi i podstawowe parametry to jednak za mało. Dlatego trzeba następnie opracować bardziej szczegółowe rozwiązania projektowe – koncepcję programową. Na tym etapie będą również prowadzone badania podłoża. Mamy również finansowanie na te prace, także bezpośrednio po uzyskaniu decyzji środowiskowej ogłosimy przetarg na koncepcję programową wraz z badaniami podłoża. Na koniec 2021 roku inwestycja będzie gotowa do realizacji w systemie „Projektuj i buduj”.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl