Strona główna Wywiady Zbulwersowani mieszkańcy Darskowa żądają wstrzymania działania biogazowni

Zbulwersowani mieszkańcy Darskowa żądają wstrzymania działania biogazowni

przez admin
Lokalny Reporter

10 marca w Darskowie odbyło się już trzecie spotkanie mieszkańców z przedstawicielami Polskiej Grupy Biogazowej. Temat wciąż jest ten sam. Uciążliwość biogazowni dla okolicznych mieszkańców.

Podczas poprzednich spotkań przedstawiciele biogazowni zapewniali, że trwają prace, które zmierzają do całkowitego wyeliminowania uciążliwego odoru. Również w rozmowach z naszą redakcją były wyznaczane terminy i składane były obietnice.

Lokalny Reporter

Niestety problem nie zniknął, a mieszkańcy Darskowa nie mają już więcej cierpliwości, aby znosić uciążliwości. Spotkanie w Darskowie było bardzo emocjonujące. Przedstawiciele biogazowni przygotowali prezentację i pokazali jakie prace modernizacyjne zostały wykonane do tej pory.

Mieszkańcy natomiast mówili jedno – że w Darskowie wciąż śmierdzi. Na własną rękę tropią i sprawdzają, co dzieje się na ternie zakładu. Z przekazywanych przez mieszkańców zdjęć i informacji wynika, że w wielu przypadkach to mieszkańcy lepiej wiedzą co dzieje się na ternie zakładu, niż obecni na spotkaniu przedstawiciele Polskiej Grupy Biogazowej.

Lokalny Reporter

Do działania włączył się również Burmistrz Krzysztof Zacharzewski, który zlecił wykonanie zdjęć z drona i pobranie próbek z gleby. Wszystko wskazuje na to, że z pobliskie pola i rzeka Drawa zbierają substancje płynne które wyciekają z terenu biogazowni. Tak nie miało być. Burmistrz przekazał przedstawicielom biogazowni wyniki własnej analizy i dokumentację fotograficzną.

Podczas emocjonujących rozmów mieszkańcy przekazywali swoje uwagi, a przedstawiciele biogazowni próbowali odpowiadać. Niestety uciążliwości wciąż występują. I z tym argumentem ciężko polemizować. Podobnie jak na poprzednich spotkaniach również teraz pracownicy biogazowni zapewnili, że w najbliższych dniach będą prowadzone kolejne prace uszczelniające czwarty zbiornik. Właśnie w tym zbiorniku pracownicy biogazowni upatrują problemu. Według nich poprzez nieszczelności wydobywa się fetor.

Ale to nie zadowala mieszkańców, którzy żądają wstrzymania prac, naprawy zbiorników, przeszkolenia pracowników w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń, a następnie sprawdzenia i ponownego uruchomienia biogazowni. Na takie działania nie może zgodzić się biogazowni, która w okresie przestoju generowałaby straty finansowe dla spółki. Lepiej wiec zdaniem przedstawicieli PGB, aby biogazowni pracowała, a w trakcie prac prowadzone będą działania modernizacyjne. Niestety cierpią na tym mieszkańcy.

Lokalny Reporter

Bardzo konkretne i merytoryczne argumenty przedstawił na spotkaniu Waldemar Włodarczyk członek zarządu Powiatu Drawskiego. Według przekazanych informacji biogazownia przyjmuje czterokrotnie więcej materiału niż podczas pierwszych dwóch lat swojej działalności.

Po zwiększeniu ilości transportów pojawiły się problemy. Polska Grupa Biogazowa zwiększyła produkcję, rozszerzyła ilość przyjmowanych materiałów, nie realizując inwestycji. Według W. Włodarczyka tu należy doszukiwać się sedna problemu. Biogazownia nie jest przystosowana do przerabiania tak różnorodnych materiałów i w takiej ilości. Stąd problemy dla mieszkańców. W. Włodarczyk sceptycznie również podchodzi do realizowanych prac modernizacyjnych. Przeznaczone 100 tysięcy złotych na działania modernizacyjne nie przyniosą rezultatu, gdyż jest to suma za mała w stosunku do wartości całej inwestycji – podsumował W. Włodarczyk.

Lokalny Reporter

Po spotkaniu zarówno  mieszkańcy jak i pracownicy PGB zostali przy swoich stanowiskach. Mieszkańcy żądają natychmiastowej reakcji, a biogazownia zapewnia, że w najbliższych dniach  prowadzone będą prace modernizacyjne. Raport z prowadzonych prac zostanie przedstawiony na najbliższej sesji rady Miejskiej w Złocieńcu.

Jak zapewniają mieszkańcy tym razem ich działania będą zdecydowane.
Jeśli uciążliwości nie ustąpią może dojść do blokady działalności
zakładu i eskalacji konfliktu.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl