Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie Wojewoda wydał zalecenie. Urząd w Drawsku już pracuje w zmienionym systemie

Wojewoda wydał zalecenie. Urząd w Drawsku już pracuje w zmienionym systemie

przez admin
Lokalny Reporter

Szanowni Państwo w dniu dzisiejszym na polecenie Wojewody Zachodniopomorskiego od godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim został wprowadzony system stałego dyżuru. Oznacza to, że urząd przechodzi szczególny tryb pracy.

Celem wprowadzenia stałego dyżuru jest zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji organów państwowych bez względu na porę dnia czy nocy. Wyznaczeni pracownicy w siedzibie urzędu będą pełnili całodobowo dyżur i w razie konieczności będą reagowali na przekazywane decyzje władz wyższego szczebla.

Zespół dyżurujący w razie konieczności będzie dysponował odpowiednimi środkami łączności i kontaktami do osób i instytucji, które mogą podjąć odpowiednie działania na terenie naszej gminy.

Wprowadzając system stałego dyżuru musieliśmy przeorganizować funkcjonowanie urzędu. Miejscem realizacji zadań zespołu dyżurnych jest sekretariat. Do tego pomieszczenia wstęp ma ograniczone grono osób z kadry zarządzającej i osób, które pełnią dyżur.

Z uwagi na wprowadzenie stałego dyżuru oraz zadysponowanie pracowników do realizacji nowych zadań mogą wystąpić zmiany w funkcjonowaniu poszczególnych referatów urzędu. Proszę lokalną społeczność o zrozumienie tej sytuacji i organicznie bezpośrednich wizyt w urzędzie.

Obsługa interesantów w ograniczonym zakresie odbywa się w dotychczasowych godzinach pracy urzędu zgodnie z przekazanymi informacjami za pośrednictwem mediów i stron internetowych (zobacz wytyczne – kliknij tu)

Lokalny Reporter
Lokalny Reporter

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl