Strona główna Powiat DrawskiZłocieniec Złocieniecki Ratusz przechodzi w szczególny stan działania

Złocieniecki Ratusz przechodzi w szczególny stan działania

przez admin
Lokalny Reporter

Komunikat Burmistrza: Szanowni Mieszkańcy gminy Złocieniec,  w dniu dzisiejszym, na polecenie Wojewody Zachodniopomorskiego, w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu został wprowadzony system stałego dyżuru.

Oznacza to, że Urząd realizuje zadania poprzez całodobową służbę wyznaczonych pracowników, pełnioną w celu odbioru i przekazywania informacji i decyzji w sprawach nadzwyczajnych.

Celem wprowadzenia stałego dyżuru jest zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji organów państwowych do organów gminy bez względu na porę dnia czy nocy.

Pracownicy Urzędu, stanowiący Zespół dyżurujący, w razie konieczności mają do dyspozycji środki łączności w celu kontaktowania się z osobami i instytucjami, które będą podjąć odpowiednie działania na terenie miasta i gminy.

Wprowadzenie systemu stałego dyżuru spowodowało konieczność zmian organizacyjnych w Urzędzie. Pracownicy z zespołu dyżurnych pełnią stały dyżur w Sekretariacie Urzędu. Dostęp do Sekretariatu został przez to ograniczony  tylko do osób z kadry zarządzającej i pracowników, którzy pełnią dyżur. Ponadto zaangażowanie pracowników do stałego dyżuru może mieć wpływ na bieżące funkcjonowanie poszczególnych referatów lub stanowisk pracy w Urzędzie. 

Obsługa interesantów w Urzędzie, ze względu na ww. zmiany, będzie odbywać się w dotychczasowych godzinach pracy Urzędu:

  • w Biurze podawczym – punkcie obsługi interesantów (St. Rynek 3, parter, pok. 1A) w godz. 12:00-14:00;
  • poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy z referatami i stanowiskami pracy zgodnie z przekazanymi informacjami w komunikacie – link tutaj

Proszę zatem Mieszkańców gminy i osoby załatwiające w najbliższym czasie sprawy urzędowe w Urzędzie o wyrozumiałość w tej sytuacji i ograniczenie bezpośrednich wizyt w Urzędzie.

Jednocześnie Burmistrz informuje mieszkańców, że w związku z zagrożeniem wystąpienia epidemii koronawirusa na terenie gminy Złocieniec, w celu przeciwdziałania i profilaktyki zdrowotnej, od dnia 16 marca br. do odwołania zostają wprowadzone w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu szczególne zasady obsługi Interesantów.

Kontakt Interesantów z Urzędem możliwy będzie poprzez:

  • kontakt telefoniczny z sekretariatem Urzędu pod nr tel. 94 36 72022,
  • przesyłanie korespondencji za pośrednictwem internetowej  platformy EPUAP adres skrytki: /vg91how23j/SkrytkaESP,
  • kontakt przez pocztę e-mail:um.sekretariat@zlocieniec.pl lubpoczta@zlocieniec.pl,
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na adres: Urząd Miejski, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec.

Obsługa bezpośrednia interesantów odbywać się będzie, tylko w bardzo ważnych sprawach, za pośrednictwem Biura podawczego – punktu obsługi interesantów, który zlokalizowany będzie na parterze przy głównym wejściu do budynku Urzędu ul. St. Rynek 3 ( Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 1A). W punkcie obsługi interesantów dostępne będą wnioski i formularze dotyczące działalności poszczególnych referatów i stanowisk. W punkcie będzie przyjmowana korespondencja od interesantów i potwierdzany jej wpływ do Urzędu.

Biuro podawcze -punkt obsługi interesantów będzie czynny codziennie w dni robocze w godz. 12:00-14:00

Załatwianie spraw na stanowiskach będzie odbywać się codziennie w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu  od 7:00-15:00 (w czwartki do 16:00), tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mail:

1/ Sprawy obywatelskie (dowody osobiste, meldunki):

tel. 94 3372022 w. 30 lub w. 31

e-mail:um.obywatelski@zlocieniec.pl

2/ Urząd Stanu Cywilnego (zgony, odpisy aktów stanu cywilnego):

tel. 94 3671490 lub 94 3672022 w. 39

e-mail:um.usc@zlocieniec.pl

3/ Ewidencja działalności gospodarczej i koncesje alkoholowe:

tel. 94 7128880,

e-mail: um.promocja@zlocieniec.pl

3/ Sprawy podatków i opłat lokalnych:

4/ Sprawy opłat za odpady komunalne:

5/ Sprawy związane z nieruchomościami i planowaniem przestrzennym (np. kupno, dzierżawa, najem, warunki zabudowy)

 tel. 94 3672022 w. 64, e-mailum.warunkizabudowy@zlocieniec.pl

6/ Sprawy związane gospodarką komunalną (stan dróg, oświetlenie):

 tel. 94 3672022 w. 26, e-mailum.inwestycje@zlocieniec.pl

7/ Sprawy dotyczące ochrony środowiska (gospodarka odpadami, utrzymanie porządku, wycinka drzew):

 tel. 94 3672022 w. 45, email: um.gospodarkaodpadami@zlocieniec.pl

8/ Straż Miejska (sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego):

tel943671272, e-mail:um.straz@zlocieniec.pl

Przepraszamy za niedogodności, ale powaga sytuacji i troska o zdrowie mieszkańców stanowią jedyną przesłankę ww. zmian organizacji pracy Urzędu.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl