Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie W Drawsku pozyskano środki z Funduszu Dróg Samorządowych

W Drawsku pozyskano środki z Funduszu Dróg Samorządowych

przez admin
Lokalny Reporter

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listę 26 zadań powiatowych i 43 gminnych, zgłoszonych do dofinansowania przez zachodniopomorskie samorządy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na wykazie tym znalazła się również inwestycja, o dofinansowanie której ubiegała się gmina Drawsko Pomorskie pn.: „Przebudowa nawierzchni ulic gminnych: ul. Spokojnej, ul. Ogrodowej, ul. Polnej w Drawsku Pomorskim”.

W zakres zadania inwestycyjnego wchodzi budowa jezdni, chodników, przebudowa kanalizacji  sanitarnej i deszczowej a także wymiana oświetlenia.

Koszt prac oszacowany jest na blisko 1.800.000,00 zł z czego dofinansowanie wyniesie połowę wydatków kwalifikowalnych czyli ponad 600.000,00 zł.

Jest to trzecia inwestycja drogowa w 2020 roku, która będzie realizowana z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Obecnie trwa już „Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza w Drawsku Pom. – II etap” oraz „Przebudowa ul. Witkiewicza w Drawsku Pomorskim”.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl