Strona główna Powiat DrawskiZłocieniec W Złocieńcu remont nabrzeży i pomostów.

W Złocieńcu remont nabrzeży i pomostów.

przez admin
Lokalny Reporter

Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu nad rzeką Drawą. Obecnie realizowana jest budowa ciągów pieszo – rowerowych, budowa nowych pomostów oraz slipu dla kajakarzy. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie terenu  – szlak kajakowy im. Kardynała Karola Wojtyły w Złocieńcu w ramach projektu „Papieski Szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” 

Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.04.09.00-32-6002/18-00 z dnia 06.08.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl