Strona główna Region Ruszają procedury związane z budową obwodnic w regionie.

Ruszają procedury związane z budową obwodnic w regionie.

przez admin
Lokalny Reporter

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził Program inwestycji dla obwodnicy Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20 oraz aneksy do Programów inwestycji dla obwodnic: Człopy, Szwecji i Wałcza w ciągu drogi krajowej nr 22. Pozwoli to budowę odcinków dróg krajowych klasy GP (główne o ruchu przyspieszonym) o łącznej długości ok. 25 km. Minister Infrastruktury w kwietniu 2020 r. zatwierdził już Programy inwestycji dla obwodnic Gryfina, Kołbaskowa, Stargardu i Szczecinka. Wszystkie inwestycje zostały ujęte w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Obwodnica Człopy

Podstawowym celem budowy obwodnicy Człopy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 22.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Człopie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwa przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Jest to istotne, ponieważ droga krajowa nr 22 jest też ważnym korytarzem dla ruchu tranzytowego. Dzięki podjętym działaniom eliminowane będą przejścia przez miejscowości na tym korytarzu komunikacyjnym (do realizacji skierowano również m.in. obwodnicę Rusinowa).

W ramach planowanej inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości ok. 4,5 km.

Dla obwodnicy Człopy rozpoczęły się prace przygotowawcze. Inwestycja posiada wydaną decyzję środowiskową. Ogłoszony został przetarg na dokumentację projektową. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy planowane jest na II połowę 2024 r., a zawarcie umowy w III kwartale 2025 r. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2025-2028.

Obwodnica Szwecji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Szwecji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 22.

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Szwecji. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwa przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Droga krajowa nr 22 jest też ważnym korytarzem dla ruchu tranzytowego. Dzięki podjętym działaniom eliminowane będą przejścia przez miejscowości na tym korytarzu komunikacyjnym.

W ramach planowanej inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości ok. 3,5 km.

Dla obwodnicy Szwecji rozpoczęły się prace przygotowawcze. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy planowane jest na I połowę 2023 r., a zawarcie umowy w I kwartale 2024 r. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2024-2027.

Obwodnica Wałcza

Podstawowym celem budowy obwodnicy Wałcza i Strączna jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 22.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Wałczu. Droga krajowa nr 22 jest też ważnym korytarzem dla ruchu tranzytowego. Dzięki podjętym działaniom eliminowane będą przejścia przez miejscowości na tym korytarzu komunikacyjnym.

W ramach planowanej inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości ok. 12 km.

Dla obwodnicy Wałcza (Strączno) prowadzone są prace przygotowawcze. Ogłoszony został przetarg na dokumentację projektową. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy planowane jest na I połowę 2023 r., a zawarcie umowy w I połowie 2024 r. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2024-2028.

Obwodnica Złocieńca

Podstawowym celem budowy obwodnicy Złocieńca jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 20.

Dzięki budowie obwodnicy Złocieńca nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w mieście. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwa przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Ułatwi to komunikację pomiędzy Szczecinkiem (i korytarzem przyszłej drogi ekspresowej S11) z Stargardem i Szczecinem.

W ramach planowanej inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości ok. 5 km.

Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy planowane jest na II połowę 2023 r., a zawarcie umowy w II kwartale 2024 r. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2026-2028.

Program budowy 100 obwodnic w województwie zachodniopomorskim

W ramach programu obwodnicowego w województwie zachodniopomorskim powstanie łącznie 9 obwodnic:

  • Obwodnica Człopy w ciągu drogi krajowej nr 22,
  • Obwodnica Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31,
  • Obwodnica Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13,
  • Obwodnica Rusinowa w ciągu drogi krajowej nr 22,
  • Obwodnica Stargardu w ciągu drogi krajowej nr 20,
  • Obwodnica Szczecinka w ciągu drogi krajowej nr 20,
  • Obwodnica Szwecji w ciągu drogi krajowej nr 22,
  • Obwodnica Wałcza w ciągu drogi krajowej nr 22,
  • Obwodnica Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20.

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl