Strona główna Region Wierzchowo apeluje do władz powiatu o remont drogi

Rada Gminy Wierzchowo wystosowała dzisiaj apel do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim o remont drogi z Wierzchowa do Sośnicy.

Również społeczność Sośnicy głośno mówi o potrzebie remontu drogi. My jako mieszkańcy Sośnicy też apelujemy o podjęcie pozytywnej decyzji przez Starostwo.

Droga Powiatowa Nr 1994 Z między Wierzchowem, a Sośnicą jest w bardzo złym, a wręcz katastrofalnym stanie technicznym, dotyczy to zarówno jezdni jak i pobocza co stwarza poważne zagrożenie dla jej użytkowników. Droga jest jednym z ważniejszych szlaków komunikacyjnych w Gminie Wierzchowo. Komunikuje mieszkańców miejscowości Będlino ,Sośnica, Otrzep, Świerczyna, Wielboki, Króle łącznie ok.1400 mieszkańców/z siedzibą Gminy Wierzchowo i siedzibą Powiatu Drawskiego. Droga jest ważnym szlakiem komunikacyjnym w kierunku między innymi Szczecinka, Wałcza, Poznania, Bydgoszczy, Warszawy, czy Gdańska.

Rada Gminy Wierzchowo uważa że tak istotny dla Gminy, ale również powiatu szlak komunikacyjny nie może się znajdować w tak złym stanie. Duże natężenie ruchu na tej drodze, w tym szczególnie pojazdów wielkogabarytowych powoduje jej postępującą degradację. Biorąc powyższe pod uwagę oraz znaczenie tej drogi dla Gminy Wierzchowo i Powiatu Drawskiego, a także fakt że w roku 2020 wykonany zostanie projekt techniczny na remont przedmiotowej drogi zasadnym byłoby przeprowadzenie remontu. Rada Gminy Wierzchowo apeluje o potraktowanie sprawy w sposób pilny.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl