Strona główna Powiat DrawskiZłocieniec Złocieniec – będzie bezpieczniej ! Znane są wyniki budżetu obywatelskiego

Złocieniec – będzie bezpieczniej ! Znane są wyniki budżetu obywatelskiego

przez admin

W wyniku czynności, zmierzających do ustalenia wyników głosowania na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok, komisja powołana zarządzeniem nr 112/2020 Burmistrza Złocieńca z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. budżetu obywatelskiego w celu przeprowadzenia procedury tworzenia budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2021 rok, informuje, że:

1. Na poszczególne projekty (w kolejności na karcie głosowania) oddano odpowiednio ważne głosy w ilości:

„Zielono nad Drawą – relaks z przyrodą” – 170 głosów ważnych,

„Bezpieczne przejścia dla pieszych i piękny Złocieniec” – 662 głosy ważne;

2. projektem wybranym i zakwalifikowanym do realizacji w 2021 r. wraz z szacunkową wyceną kosztów ich realizacji jest projekt pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych i piękny Złocieniec” – wnioskodawca p. Łukasz Sołtys, zam. w Złocieńcu, z szacunkową wyceną kosztów realizacji 145 082,72 zł i terminem realizacji do 31.12.2021r..

3. kwota środków budżetu obywatelskiego określona w uchwale budżetowej na 2021 rok wynosi 150.000,00 zł,

4. zgłoszono wstępnie 3 projekty, z czego po ocenie formalnej i możliwości ich wykonania, ostatecznie pod głosowanie poddano 2 projekty,

5. na 2 projekty, zakwalifikowane do poddania ich pod głosowanie mieszkańców gminy Złocieniec, oddano ogółem 893 głosy, w tym 879 głosów oddano  elektronicznie przez internet i 14 głosów oddano na kartach „papierowych”, z czego  832 głosy ważne i 61 głosów nieważnych (w tym: 8 głosów spoza gminy Złocieniec, 39 głosów oddano wielokrotnie (te same osoby) oraz 14 głosów wypełnionych niekompletnie tj. bez wyboru projektu lub bez podania danych osobowych lub adresowych)

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl