Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie Drawsko Pomorskie – znana jest lista inwestycji na 2021 r.

Drawsko Pomorskie – znana jest lista inwestycji na 2021 r.

przez admin

Wszystko wskazuje na to, że przed nami kolejny rok bogaty w inwestycje. Uchwalony dziś budżet gminy, zakłada wiele nowych zadań, ale też kontynuację tych, które są już w trakcie realizacji.

Na zadania inwestycyjne w przyszłym roku przeznaczono łącznie ponad 13,5 mln złotych. Środki te zostaną przede wszystkim wykorzystane na realizację kolejnych inwestycji związanych z bezpieczeństwem mieszkańców, budową i remontem dróg, poprawę infrastruktury turystycznej, ochronę środowiska oraz rozbudowę i remonty budynków użyteczności publicznej – wylicza Krzysztof Czerwiński Burmistrz Drawska Pomorskiego. Na część zadań gmina pozyskała już wsparcie ze środków zewnętrznych i podejmie starania o pozyskanie kolejnych dotacji  – dodaje

 • Wśród najważniejszych zaplanowanych zadań inwestycyjnych, które znalazły się w budżecie Gminy Drawsko Pomorskie na rok 2021 są:
 • Przebudowa ulicy Mazurskiej w Drawsku Pomorskim
 • Przebudowa nawierzchni ulic gminnych: ulicy Spokojnej, ulicy Ogrodowej i ulicy Polnej
 • Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska – V etap
 • Budowa ul. Sadowej – projekt
 • Budowa drogi w Wolicznie – projekt
 • Projekt drogowy i oświetlenie ul. Sobieskiego  -odnoga
 • Budowa ul. Słowiańskiej – projekt
 • Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej
 • Przebudowa Parku Chopina – projekt
 • Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Mazurskiej
 • Budowa wodociągu Rydzewo kolonia
 • Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przytoniu – projekt
 • Przebudowa drogi powiatowej  nr 198/Z na odcinku 0+560 (przejazd kolejowy w m. Drawsko Pomo) – 4+780 (m. Gudowo) wraz z budową ścieżki rowerowej
 • Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich – etap V
 • Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu mieszkaniowym w Zarańsku – I etap
 • Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu „Remont nabrzeża ul. Piłsudskiego”
 • Budowa alejki na cmentarzu w miejscowości Łabędzie – I etap
 • Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego
 • Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miejskiego
 • Montaż nowej syreny alarmowania ludności na terenie miasta Drawsko Pomorskie
 • Rozbudowa monitoringu wizyjnego
 • Odwodnienie Szkoły Podstawowej w Ostrowicach
 • Modernizacja dwóch sal i korytarza w Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim
 • Modernizacja klatki schodowej pawilonu A W Szkole Podstawowej nr 1 w Drawsku Pomorskim
 • Modernizacja korytarza na parterze w Szkole Podstawowej nr 2 w Drawsku Pomorskim
 • Wykonanie projektu budowlanego na dobudowę klatki schodowej w budynku przedszkola przy ulicy Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim
 • Modernizacja dwóch sal wraz z węzłami sanitarnymi w przedszkolu przy ulicy Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim
 • Modernizacja sali, łazienki i korytarza w przedszkolu przy ulicy Chrobrego
 • Doposażenie placu zabaw w przedszkolu przy ulicy Chrobrego
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej – dokumentacja
 • Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie – Mielenko Drawskie – Oleszno
 • Oświetlenie deptaka wzdłuż rzeki Drawy – projekt
 • Budowa oświetlenia solarnego
 • Doświetlenie przejść dla pieszych
 • Oświetlenie części ulicy Orlickiej, ulicy Jeleniogórskiej i ulicy Zakopiańskiej – projekt
 • Oświetlenie chodnika pomiędzy ulicą Złocieniecką a ulicą Kaliską – projekt
 • Budowa placu zabaw w Mielenku Drawskim
 • Budowa placu zabaw w Jankowie
 • Doposażenie placu zabaw w Linownie
 • Zakup altany wraz z elementami dekoracyjnymi i oświetleniem w Gudowie
 • Budowa siłowni plenerowej w Olesznie
 • Budowa siłowni plenerowej w Zagoździe
 • Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Jelenino – etap II
 • Budowa chodnika w miejscowości Dołgie

W budżecie inwestycyjnym na nowy rok zarezerwowano też środki na wydatki bieżące i zadania remontowe.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl