Strona główna Region Burmistrz Łobza otrzymał absolutorium

Burmistrz Łobza otrzymał absolutorium

przez admin

Burmistrz Łobza Piotr Ćwikła uzyskał wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. W dniu wczorajszym odbyła się najważniejsza-absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Łobzie. W trakcie Sesji Rady Miejskiej w Łobzie zaprzysiężeni zostali nowo wybrani radni- Wiesława Romejko oraz Adam Borowski

Podczas sesji zaprezentowany został raport o stanie Gminy Łobez. Przygotowany był w dwóch formach – papierowej oraz filmu prezentującego najważniejsze inwestycje gminy. Po jego wnikliwej analizie Burmistrzowi udzielono wotum zaufania.

Procedurę udzielenia absolutorium poprzedziło sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020, przedstawione przez Skarbnik Gminy Olgę Radziwanowską. Podejmując decyzję o udzieleniu absolutorium Rada Miejska, zgodnie z przepisami uwzględnia sprawozdania z wykonania budżetu i finansowe, informację o stanie gminnego mienia, stanowisko komisji rewizyjnej, która stwierdziła prawidłowe i zgodne z prawem ponoszone wydatki oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, które to według jej opinii były przejrzyste, czytelne i wykonane w sposób prawidłowy.

Konsekwencją akceptacji przedstawionych rozliczeń i stanu Gminy Łobez było zatwierdzenie w głosowaniu przez radnych sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok oraz w drugim, najważniejszym głosowaniu w tym dniu przyznanie Burmistrzowi Łobza Piotrowi Ćwikle absolutorium.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl