Strona główna Powiat DrawskiZłocieniec Burmistrz Złocieńca otrzymał absolutorium

Burmistrz Złocieńca otrzymał absolutorium

przez admin

W dniu 29 czerwca 2021 r. podczas Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu rada podjęła uchwały o udzieleniu Burmistrzowi absolutorium oraz wotum zaufania. Pomyślne dla Burmistrza głosowanie nad wotum zaufania, poprzedziła informacja Burmistrza o szczegółach raportu, prezentującym pracę urzędu, spółek i jednostek miejskich.

Następnie, po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu przez burmistrza, radni udzielili absolutorium burmistrzowi Krzysztofowi Zacharzewskiemu.

Rada miejska zatwierdziła także sprawozdanie finansowe miasta za 2020 rok. Sesja związana z udzieleniem wotum zaufania i absolutorium uważana jest za najważniejszą w roku. Udzielenie absolutorium oznacza akceptację wykonania budżetu za rok poprzedni i stwierdzenie prawidłowości działania finansowego.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl