Strona główna Powiat DrawskiCzaplinek Będzie nowy pomost w Czaplinku. Prace trwają

Będzie nowy pomost w Czaplinku. Prace trwają

przez admin

Projekt budowy pomostu przy stanicy WOPR wraz z infrastrukturą na jez. Drawsko w Czaplinku jest w trakcie realizacji. To duże wzmocnienie potencjału turystycznego Czaplinka.

Przy stanicy WOPR w Czaplinku trwają prace budowlane związane z realizacją projektu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Wokół Drawy” z Drawna pn. „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu”.

W 2020 roku Gmina Czaplinek w ramach tego projektu zrealizowała budowę falochronu i pomostu stałego wraz z altaną na wodzie przy nadbrzeżu jez. Drawsko w Czaplinku. Do zrealizowania w ramach projektu w 2021 roku pozostały prace budowlane przy stanicy WOPR w Czaplinku:

  • budowa pomostu stacjonarnego o długości 8 mb połączonego trapem z pomostem pływającym o długości 18 mb,
  • budowa slipu o długości 29 mb o konstrukcji betonowej w celu wodowania niewielkich jednostek pływających,
  • utwardzenie części działki płytami betonowymi (dojazd do slipu wraz z włączeniem do drogi gminnej),
  • budowa kontenera sanitarnego WC.

Gmina Czaplinek w 2020 roku przeprowadziła postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych przy stanicy WOPR w Czaplinku w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Na podstawie tego postępowania dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej firmy HYDRO-INŻ. s.c. Grzegorz Grajewski, Roman Płowaś z Wicka na kwotę 228 239,38 zł brutto, z którą została podpisana umowa w dniu 24.04.2020 r. z terminem wykonania zadania do 26.10.2021 r.

Ponad rok czasu trwała procedura związana z opracowaniem projektu budowlanego wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń. W dniu 26.05.2021 r. Starosta Drawski wydał decyzję pozwolenia na budowę. Przekazanie placu budowy dla wykonawcy nastąpiło w dniu 25.08.2021 r.

Na realizacje projektu pn. „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” Lokalna Organizacja Turystyczna „Wokół Drawy” z Drawna pozyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych – infrastruktura kajakowa śródlądowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl