Strona główna Wywiady We wtorek głosowanie radnych. Będzie protest pod urzędem w Złocieńcu [VIDEO]

We wtorek głosowanie radnych. Będzie protest pod urzędem w Złocieńcu [VIDEO]

przez admin

W najbliższy wtorek podczas Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu radni będą mieli do podjęcia jedną z najcięższych decyzji tej kadencji. Chodzi o uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec. Projekt uchwały to efekt zabiegań inwestora, który w pobliżu Stawna i Lubieszewa chce wybudować elektrownię fotowoltaiczną wraz z infrastrukturą techniczną i magazynami energii. Obszar objęty niniejszą uchwałą ma powierzchnię 260,25 ha i znajduje się na terenach rolniczych pomiędzy miejscowościami Stawno i Lubieszewo Teren stanowi własność osoby prywatnej.

Pomysłowi inwertora czyli spółki Nordsonne z siedzibą w Przeźmierowie sprzeciwiają się mieszkańcy Stawna, Lubieszewa i okolic. Od wielu tygodni toczy się dyskusja dotycząca zasadności bodowy elektorowni na tym terenie. Mieszkańcy po uzyskaniu pierwszych informacji, że w ich pobliżu może być budowana elektrownia podjęli działania w obronie swoich terenów. Zorganizowane zostały spotkania dla mieszkańców, radnych i władz gminy Złocieniec. Było wiele rozmów i analiz tematu. Podczas jednego z zebrań w Lubieszewie przeprowadzono również głosowanie w którym większość mieszkańców opowiedziała się przeciw budowie elektrowni. Za budową był jedynie właściciel terenów na których ma być ustawiona elektrownia oraz jego żona.

Mieszkańcy sprzeciwią się temu pomysłowi, gdyż po wybudowaniu elektorowni na terenach wokoło Lubieszewa  i Stawna będą mogły zostać ustawione panele fotowoltaiczne. Zaburzy to kreowany do tej pory krajobraz turystyczny tego terenu. Władze Złocieńca widzą w tej inwestycji zyski z podatków i duże wzmocnienie dla budżetu gminy.

W najbliższy wtorek po godzinie 14stej mieszkańcy Stawa i Lubieszewa będą protestowali pod urzędem miejski w Złocieńcu. W tym dniu odbędzie się również sesja rady miejskiej. Protest ma na celu zwrócenie uwagi radnych na to iż mieszkańcy wyrażają swój sprzeciw dla elektrowni. Oprócz pikiety przed budynkiem urzędu grupa mieszkańców weźmie udział sesji rady miejskiej gdzie będzie chciała również znaczyć temat problemu z jakim się spotkali.

Z pewnością to głosowanie będzie wyjątkowym, gdyż z jednej strony jest szansa na dodatkowe środki do budżetu gminy, a  drugiej strony jest ogromny sprzeciw mieszkańców, którzy walczą o to, aby teren na którym mieszkają wciąż rozwijał się truistycznie.

Co zrobią radni  Jak zagłosują? I czy odważą się zagłosować za zmianą stadium widząc tak duży sprzeciw mieszkańców ? Odpowiedzi na te pytania poznamy we wtorek.

VIDEO: mieszkańcy mówią o proteście

Może Cię rownież zainteresować

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl