Strona główna Region Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad posumowała miniony rok w regionie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad posumowała miniony rok w regionie

przez admin
default

W mijającym 2021 roku udostępniliśmy kierowcom nowe drogi, o łącznej długości 45 km – S3 od Brzozowa do Rzęśnicy oraz obwodnicę Myśliborza w ciągu DK26. Prace budowlane ruszyły na 60 km S6, S11 i DK13. Podpisaliśmy umowy na budowę obwodnic Gryfina na DK31 i Szczecinka na DK20 – to inwestycje z rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Ruszyły postępowania przetargowe dla 46 km S6 od Koszalina do Słupska. Szereg ważnych decyzji zapadł w kwestii inwestycji będących w przygotowaniu – kolejnych odcinków S6, S10 i S11. Łączna wartość obecnie realizowanych inwestycji to 5,5 mld zł, a ich długość to 107 km.

Kierowcy mogą korzystać z S3 i obwodnicy Myśliborza

Od 27 kwietnia 2021 roku kierowcy mogą w pełni korzystać z około 42 km nowoczesnej drogi ekspresowej S3 na odcinku Brzozowo – Rzęśnica. Były to dwa odcinki realizacyjne – na fragmencie Brzozowo – Miękowo powstała zupełnie nowa droga ekspresowa z trzema węzłami drogowymi. Na odcinku Miękowo – Rzęśnica droga została rozbudowana – powstał nowy węzeł Kliniska, węzeł Rzęśnica został kompletnie przebudowany, powstało górne przejście dla zwierząt i cała trasa została wygrodzona. Łączna wartość dwóch odcinków wyniosła 538 mln zł. Realizacja odcinka Brzozowo – Miękowo była dofinansowana ze środków UE.

20 września 2021 roku oddaliśmy do ruchu obwodnicę Myśliborza w ciągu DK26. Oczekiwana od wielu lat inwestycja o długości 3,4 km umożliwiła wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Myśliborza, gdzie droga prowadziła pod średniowieczną bramą obronną.

60 km nowych odcinków w budowie

Rok 2021 był również okresem, w którym ruszyły budowy kilku odcinków dróg. Jest to przede wszystkim obecnie najdłuższy plac budowy w województwie – S11 Koszalin – Bobolice. To trzy odcinki realizacyjne o łącznej długości 48 km. Wojewoda Zachodniopomorski pod koniec czerwca wydał dla tych odcinków decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), co umożliwiło rozpoczęcie robót jeszcze w lipcu. Na inwestycji prowadzone są roboty drogowe, powstają obiekty mostowe – to wielki plac budowy. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 roku.

Wiosną 2021 roku, po podpisaniu umowy z wykonawcą, ruszyły prace przy I etapie obwodnicy Przecławia i Warzymic o długości 4,2 km. To nowy wyjazd ze Szczecina do autostrady A6. Powstają już obiekty mostowe i prowadzone są roboty ziemne obejmujące budowę nasypów, wykopów i stabilizację podłoża. W 2023 roku droga powinna być gotowa.

W lipcu 2021 roku podpisaliśmy umowę na dokończenie obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6 o długości 7,9 km. Kontrakt o wartości 448,8 mln zł obejmuję dokończenie odcinka obwodnicy, na którym występują trudnie warunki gruntowo-wodne. Wykonawca w sierpniu przystąpił do robót. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 roku.

23 lutego 2021 roku podpisaliśmy umowę o wartości 59,9 mln zł na realizację robót w ramach III etapu przebudowy węzła Szczecin Kijewo. Wykonawca w marcu przystąpił do intensywnych prac. Obecnie mocno zaawansowana jest budowa drugiego wiaduktu na węźle. Na autostradzie A6 nie ma już starej nawierzchni z płyt betonowych, zastąpiła ją nowa nawierzchnia bitumiczna. W przyszłym roku będą jeszcze wykonywane warstwy ścieralne oraz roboty wykończeniowe i dojazdy do nowego wiaduktu. Do lipca przyszłego roku prace powinny się zakończyć.

S3 Świnoujście – Troszyn wkracza w okres robót budowlanych

Do zakończenia budowy całości drogi ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim brakuje ostatniego odcinka Świnoujście – Troszyn o długości 33 km. Inwestycja jest podzielona na dwa odcinki realizacyjne, dla których umowy w systemie Projektuj i buduj podpisaliśmy jeszcze w 2020 roku. 28 czerwca br. wykonawcy złożyli wnioski o wydanie decyzji ZRID, kończąc tym samym etap prac nad projektem budowlanym. Dla odcinka Dargobądz – Troszyn decyzja ZRID została wydana 23 grudnia, a dla odcinka Świnoujście – Troszyn wydanie decyzji ZRID planowane jest w styczniu przyszłego roku. Umożliwi to rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie budowy S3 planowane jest w 2024 roku.

Zakończenie drążenia tunelu w Świnoujściu

GDDKiA jest inwestorem zastępczym budowy tunelu w Świnoujściu. Dla tej inwestycji w 2021 roku został osiągnięty kluczowy kamień milowy – maszyna TBM wydrążyła tunel pod cieśniną Świna o długości 1,48 km. Obecnie w tunelu powstają konstrukcje wewnętrzne i jest przygotowywana budowa wyjść do galerii ewakuacyjnej.

Przetarg na 46 km drogi ekspresowej S6 Koszalin – Słupsk

Pod koniec sierpnia 2021 roku zostały wydane decyzje ZRID dla S6 Koszalin – Słupsk. Umożliwiło to ogłoszenie 6 września przetargów na ich realizację. Odcinek, o długości 46 km, został podzielony na dwa krótsze fragmenty. W przyszłym roku planowane jest podpisanie umów na realizację, a zakończenie inwestycji planowane jest w 2025 roku. Łączna szacowana wartość tej inwestycji to 2,6 mld zł.

Umowy na obwodnice Gryfina w ciągu DK31 i Szczecinka w ciągu DK20

W kwietniu podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Gryfina w ciągu DK31. Była to pierwsza inwestycja w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic z podpisaną umową na realizację na terenie województwa zachodniopomorskiego. Obecnie trwają prace projektowe, a w przyszłym roku będzie prowadzona procedura uzyskania decyzji ZRID.

W lipcu kolejna obwodnica – tym razem Szczecinka w ciągu DK20 – doczekała się umowy na realizację. Kontrakt o wartości 106,6 mln zł zakłada budowę obwodnicy o długości 4 km. Obecnie również dla tej inwestycji wykonawca przygotowuję projekt budowlany.

Pozostałe siedem obwodnic w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic, czyli obwodnice Szwecji, Wałcza, Rusinowa, Człopy na DK22, Złocieńca i Stargardu na DK20 oraz Kołbaskowa na DK13, jest na etapie prac przygotowawczych. Dla obwodnicy Szwecji w ciągu DK22 został już złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Inwestycje w przygotowaniu – kluczowe decyzje dla ZOS i S10

Zachodnia Obwodnica Szczecina w ciągu S6 to największa inwestycja drogowa będąca obecnie w przygotowaniu. Na odcinku o długości 49 km zaplanowano budowę tunelu o długości 5 km. W 2021 roku została ukończona i zatwierdzona dokumentacja koncepcyjna wraz z badaniami podłoża. Pod koniec listopada Minister Infrastruktury przyznał 411 mln zł finansowania na opracowanie projektu budowlanego i odszkodowania za nieruchomości. Umożliwiło to ogłoszenie, w połowie grudnia, przetargu na projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

Najdłuższym odcinkiem drogi ekspresowej, który pozostał jeszcze do realizacji na terenie województwa zachodniopomorskiego, jest S10 Stargard – Piła. W lipcu 2021 roku uzyskaliśmy decyzję środowiskową dla 108 km tej drogi. Decyzja jest już ostateczna, a we wrześniu został ogłoszony przetarg na wykonanie Koncepcji programowej wraz z badaniami podłoża.

Działania na istniejącej sieci drogowej

Oprócz dużych inwestycji ważnym elementem działalności GDDKiA są też działania na istniejących drogach. W roku 2021 dzięki rządowemu Programowi Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej mogliśmy zrealizować 21 zadań obejmujących doświetlenia przejść dla pieszych, chodniki, przebudowy skrzyżowań itd. W przyszłym roku będziemy realizować kolejne zadania w zakresie poprawy BRD. Została wyremontowana nawierzchnia na 24 km dróg krajowych. Były prowadzone również prace przy przebudowie czterech przepustów – na trzech na DK20 i jednym na DK31.

Na drodze S6 dzierżawca MOP Jarkowo rozpoczął na przełomie listopada i grudnia budowę stacji paliw. W grudniu na autostradzie A6 zaczął funkcjonować system telefonii alarmowej, w ramach inwestycji wykonano również 14 kamer nadzorujących ruch oraz kanał technologiczny. Ponadto na 15 obiektach mostowych w województwie zostały wykonane zabezpieczenia prześwitów.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl