Strona główna Region Brak prądu w Twoim domu? Możesz dostać bonifikatę

Brak prądu w Twoim domu? Możesz dostać bonifikatę

przez admin

Bonifikaty dla odbiorców w IV i V grupie przyłączeniowej przysługują w przypadku przekroczenia dopuszczalnych czasów* spowodowanych:

– planowanymi pracami eksploatacyjnymi – w przypadku gdy przerwa jednorazowa przekracza 16 godzin lub suma przerw w roku kalendarzowym przekracza 35 godzin.
– awariami
 – w przypadku gdy przerw jednorazowa przekracza 24 godziny lub suma przerw w roku kalendarzowym przekracza 48 godzin.

Bonifikaty z tytułu przekroczenia czasów przerw spowodowanych pracami planowanymi i awariami rozlicza się niezależnie.

Dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych I—III i VI dopuszczalne czasy przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowa kompleksowa.

Jednocześnie należy pamiętać, że nie każde przekroczenie dopuszczalnych parametrów dostaw energii następuje z winy przedsiębiorstwa energetycznego. W niektórych przypadkach czynnikiem odpowiedzialnym może być stan instalacji w budynku odbiorcy.

*Dopuszczalne czasy trwania przerw planowanych i nieplanowanych reguluje: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz.623, z późniejszymi zmianami,  §40 art.5).

Jak uzyskać bonifikatę z tytułu przerw w dostawie energii?

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu trwania przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej:

– odbiorcy przyłączonemu do sieci o napięciu niższym niż 1 kV (np. gospodarstwa domowe) – bonifikaty udzielane są na indywidualny wniosek Odbiorcy,
– pozostali odbiorcy – podłączeni do sieci o napięciu wyższym niż 1kV – bonifikata udzielana będzie bez konieczności składania wniosku.

Bonifikata wypłacana jest w formie noty uznaniowej.

Infolinia 801 404 404 lub +48 58 767 43 50

Więcej informacji: https://energa-operator.pl/uslugi/oplaty-i-faktury/bonifikaty

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl