Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie Radni Powiatu Drawskiego podjęli decyzję w sprawie wicestarosty Mariusza Nagórskiego

Radni Powiatu Drawskiego podjęli decyzję w sprawie wicestarosty Mariusza Nagórskiego

przez admin

W piątek podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Drawskiego radni zajęli się zmianami w budżecie związanymi z pomocą finansową dla uchodźców z Ukrainy, a także nad zbyciem jednej z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego. Jednak największe emocje podczas tego spotkania wzbudziła sprawa wniosku o odwołanie ze stanowiska wicestarosty Powiatu Drawskiego Mariusza Nagórskiego. Ten temat radni analizowali od kilku dni.

W głosowaniu radni postanowili o odwołaniu ze stanowiska wicestarosty Mariusza Nagórskiego. Głosowanie to efekt wcześniejszych analiz nad zarzutami jakie pojawiły się pod adresem wicestarosty. W głosowaniu tajnym udział wzięło 16 radnych. Za odwołaniem wicestarosty było 10 radnych. Przeciw odwołaniu 2 radnych. Wstrzymało się 4.

Przypomnijmy, że sprawa związana z odwołaniem rozpoczęła się podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu Drawskiego w dniu 25 marca br. Mimo, że na sesji podziękowano zaangażowanym w walkę wiatrami jakie przeszły przez region oraz zajęto się stanem bezpieczeństwa w powiecie to narada radnych została zdominowana tematem wokół Wicestarosty Mariusza Nagórskiego.

Mocne słowa z trybuny obywatelskiej do wicestarosty

W ramach trybuny obywatelskiej wypowiedziała się  Dyrektor Zespołu Szkół Iwona Kucharska, jej mąż oraz nauczyciel i właściciel firmy prowadzącej naukę jazdy Mirosław Melnyczok. Wszystkie wypowiedzi trwały kilkanaście minut i zawierały wiele zarzutów pod adresem wicestarosty. Szczegóły wypowiedzi można usłyszeć w transmisji z obrad. We wszystkich wypowiedziach chodziło o sposób postępowania w relacjach wicestarosta – dyrektor placówki i nauczyciele. Podważano również zarzuty wicestarosty w zakresie wątpliwości realizacji kursów na prawo jazdy dla uczniów szkół i ewentualnych nadużyć w tym zakresie. Podniesiono również wielokrotnie zarzuty mijania się z prawdą wicestarosty. Do tego dołączyli się niektórzy radni, którzy wskazali, że uważają zachowanie wicestarosty za niegodne stanowiska. Na zakończenie ponad pięciogodzinnej sesji wicestarosta Nagórski zabrał głos odpierając wcześniejsze zarzuty jakie padły z trybuny obywatelskiej. Po zakończeniu wystąpienia wicestarosta opuścił posiedzenie rady.

Radni zwołali komisję

Efektem wystąpień zarówno osób wypowiadających się na trybunie obywatelskiej jak i wystąpienia wicestarosty był wniosek o zwołanie posiedzenia komisji wspólnej rady powiatu drawskiego, aby przenalizować w szczegółach wszystkie zarzuty jakie padły i wysłuchać wyjaśnień wicestarosty. Posiedzenie połączonej komisji radnych odbyło się dwukrotnie. Pierwsze posiedzenie odbyło się 31 marca i trwało ponad cztery godziny. Miało burzliwy przebieg. Posiedzeniu przewodniczył Karol Korczyński, wiceprzewodniczący rady, który starał się prowadzić spotkanie, tak aby miało ono charakter pytań i odpowiedzi, co w niektórych momentach przypominało formułę rozprawy sądowej. W trakcie tego spotkania radni zadawali wicestaroście pytania, a wicestarosta odpowiadał na zarzuty. W trakcie tego spotkania nie udało się wyjaśnić wszystkich nurtujących radnych tematów. W związku z długotrwałymi obradami w tym dniu postanowiono je przerwać i wyznaczyć kolejny termin spotkania. W poniedziałek 4 kwietnia w godzinach popołudniowych radni spotkali się ponownie. To spotkanie rozpoczęło się od analizy możliwości dalszego prowadzenia obrad przez Karola Korczyńskiego. Powołując się na analizy prawne radni doszli do wniosku, że Karol Kroczyński nie może prowadzić dalej obrad połączonych komisji. Sam również uznał, że powinien się wyłączyć. Posiedzenie w tym dniu prowadził więc Henryk Szreta przewodniczący komisji rewizyjnej. Wicestarosta Nagórski nie wziął udziału w tym spotkaniu. Przekazał natomiast radnym pismo, w którym poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko prezentowane podczas wcześniejszych wystąpień. Jak podkreślił w piśmie nie chce brać udziału w spotkaniu w formule tzw. ,,sądu kapturowego” radnych nad jego osobą. Brak możliwości bezpośredniej rozmowy z wicestarostą wpłynął na przebieg prac komisji. Radni nie mieli możliwości bezpośredniej rozmowy i zadawania pytań. Mimo braku wicestarosty radni obradowali i analizowali wszystkie zarzuty jakie pozostały do rozpatrzenia.

Decyzja radnych po posiedzeniu komisji

Efektem spotkań radnych i analizy sytuacji związanej z zarzutami wobec wicestarosty jest wniosek dziewięciu radnych do Starosty Drawskiego o odwołanie Mariusza Nagórskiego z funkcji wicestarosty.

Starosta złożył wniosek o odwołanie wicestarosty

Podczas sesji Starosta Drawski poinformował, że zgodnie ze statutem po otrzymaniu wniosku od radnych przygotował uchwałę wraz z uzasadnieniem o odwołanie wicestarosty, która została przekazana do Rady Powiatu Drawskiego. Projekt uchwały przed głosowaniem przez radnych był analizowany przez komisję Rewizyjną Rady Powiatu Drawskiego. Komisja rewizyjna podczas piątkowej sesji przekazała informacje w tej sprawie. Według informacji przekazanych przez przewodniczącego komisji Henryka Szretę – komisja rewizyjna zebrała się 7 kwietnia i przeanalizowała wniosek. Przewodniczący poinformował radnych, że opinia komisji rewizyjnej jest pozytywna. Członkowie komisji po rozpatrzeniu wniosku na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali wniosek starosty o odwołanie wicestarosty. Podczas głosowania w komisji trzech członków komisji rewizyjnej było za odwołaniem wicestarosty, jedna z osób była przeciw.

Głosowanie radnych poprzedzone dyskusją

Zanim doszło do głosowania Romuald Kurzątkowski odczytał informacje w której poinformował, że doszło do naruszenia statutu w zakresie zwołania komisji rewizyjnej. Do sprawy odniósł się radca prawny Piotr Flatow, który wyjaśnił, że komisja został skutecznie powołana i obradowała zgodnie z prawem. Pytania odnośnie pracy komisji miała również radna Głowacka, która podniosła wątpliwość co do bezstronności członków komisji rewizyjnej. Do sprawy odniósł się wiceprzewodniczący rady Karol Korczyński, który po analizie poinformował, że radni w radzie powiatu mają różne funkcje i pracują w różnych komisjach, wiec nie zachodzi tu zarzut bezstronności. W podobnym tonie wypowiedział się radny Jacek Kozłowski. J. Kozłowski przybliżył również przebieg posiedzeń wcześniejszych obrad połączonych komisji. W dalszej części posiedzenia wywiązała się dyskusja pomiędzy Barbarą Głowacką, a Waldemarem Włodarczykiem., czego efektem było odczytanie przez Henryka Szretę protokołu z posiedzenia komisji rewizyjnej. Jak podkreślił zarówno Henryk Szreta, jak i Karol Korczyński to rada Powiatu Drawskiego powołuje i odwołuje wicestarostę. W dyskusji głos zabrał również Marek Tobiszewski, który poparł wniosek radnego Kurzątkowskiego. Na te wątpliwości odpowiadał we wcześniejszym wystąpieniu mecenas Flatow. Odpowiedzi Markowi Tobiszewskiemu udzielił również Karol Korczyński, doświadczony prawnik, który pod względem prawnym przeanalizował temat. Podkreślił również, że podjęte uchwały zostaną przeanalizowane przez biuro prawne Wojewody Zachodniopomorskiego.

Po tej dyskusji radni powołali komisję skrutacyjną i rozpoczęli głosowanie. Zgodnie z prawem głosowanie miało formę utajnioną. W głosowaniu tajnym udział wzięło 16 radnych. Za odwołaniem wicestarosty było 10 radnych. Przeciw odwołaniu 2 radnych. Wstrzymało się 4. Tym samym Rada Powiatu Drawskiego podjęła uchwałę o odwołaniu wicestarosty Mariusza Nagórskiego.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl