Strona główna Powiat DrawskiKalisz Pomorski POWIAT DRAWSKI: MARATON MATEMATYCZNY KALISKICH MATURZYSTÓW

POWIAT DRAWSKI: MARATON MATEMATYCZNY KALISKICH MATURZYSTÓW

przez admin

W czwartkowe popołudnie, 7 kwietnia 2022 r. grupa 64 maturzystów z kaliskiego Zespołu Szkół, zebrała się w auli. Po kierunkiem nauczycielek matematyki, Danuty Stempień i Zyty Bogacz całe popołudnie, do późnych godzin nocnych oraz następny dzień spędzili na powtórkach do matury z matematyki.Zajęcia miały charakter warsztatów. Zostały przeprowadzone w ramach realizowanego przez szkoły powiatu drawskiego projektu „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne”, Działania 7.7 RPO WZ 2014 – 2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.               Warsztaty rozpoczęły się od krótkiego testu sprawdzającego, zawierającego tak zwane „pewniaki maturalne”, które miały uświadomić uczniom ich słabe i mocne strony. Potem nastąpiło omówienie tych zagadnień przez prowadzące warsztaty nauczycielki matematyki. Następnie uczniowie zostali podzieleni na grupy, w których trenowali omówione zagadnienia. Po takim wprowadzeniu i utrwaleniu podstawowej wiedzy przyszedł czas na zmierzenie się z arkuszami maturalnymi. Pracując w grupach uczniowie mogli wymieniać się swoimi spostrzeżeniami, uwagami i wiedzą. W trudniejszych kwestiach zawsze mogli liczyć na pomoc i wyjaśnienia nauczycielek. Po rozwiązaniu każdego arkusza był czas na jego omówienie.               Uczniowie pracowali z zaangażowaniem i ogromną chęcią opanowania jak największej dawki wiedzy.  Pochłonięci pracą, nie zauważali jak szybko mijały godziny. Następnego dnia od rana nastąpiła kontynuacja działań.               Pod koniec warsztatów nauczycielki zwróciły się do maturzystów z pytaniami: czego się nauczyłeś?, czego się dowiedziałeś?, czy wiesz nad czym musisz jeszcze popracować?, co jest twoją mocną, a co słabą stroną? Na te pytania uczniowie z łatwością potrafili udzielić odpowiedzi. Test podsumowujący zajęcia wykazał duży postęp. W grupie podstawowej średni wynik matury z matematyki wzrósł w porównaniu do testu na początku warsztatów o 9 punktów procentowych, a w rozszerzanej nawet o 20.                   Życzymy maturzystom, aby zdobyta podczas maratonu matematycznego wiedza przyniosła im sukces i jak najlepsze wyniki podczas tegorocznych zmagań z zadaniami maturalnymi z matematyki. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl