Strona główna Powiat DrawskiZłocieniec W Złocieńcu ścieki płyną bezpośrednio do Drawy. To kontrolowany proces

W Złocieńcu ścieki płyną bezpośrednio do Drawy. To kontrolowany proces

przez admin

Z oczyszczalni ścieków w Złocieńcu ścieki płyną wprost do Drawy – taką informację otrzymaliśmy od naszych czytelników, którzy poprosili redakcję o wsparcie i wyjaśnienie tematu. Sprawą zainteresowaliśmy Burmistrza Złocieńca Krzysztofa Zacharzewskiego. Za pośrednictwem Burmistrza Złocieńca informacji w tej sprawie udzielił Prezes ZWIK Wojciech Pawłowicz – obecnie oczyszczalnia ścieków znajduje się w stadium modernizacji, gdzie zdarzają się awarie urządzeń, przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz planowane regulacje nowo zamontowanych urządzeń lub włączonych do użytkowania obiektów technologicznych. Ostatnie wyniki ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika z dnia 5.04.2022r. nie wskazywały na możliwość pogorszenia wód odbiornika. Następne ścieki oczyszczone zostały pobrane przez firmę HAMILTON na początku maja 2022 roku. Wyniki badań ZWiK Sp. z o.o. otrzyma w czwartym tygodniu maja. Zgodnie z umową na wykonanie modernizacji oczyszczalni w okresie prac odpowiedzialność za jakość ścieków odprowadzanych do odbiornika ponosi Generalny Wykonawca – firma ENVIROTECH Sp. z o.o. Po otrzymaniu wiadomości od Pana Burmistrza zwołano doraźnie komisję do oceny jakości ścieków odprowadzanych do rzeki Drawy. Podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 16.05.2022r. stwierdzono, że wizualnie ścieki są przezroczyste i lekko spienione (zdjęcie w załączeniu), co może być spowodowane dużym natlenieniem, które odbywa się podczas przepływu ścieków po tzw. kaskadzie. Kaskada składa się z 8 progów napowietrzających. W przypadku zauważenia niepokojących zdarzeń związanych z odprowadzaniem ścieków do rzeki Drawy prosimy o natychmiastowe powiadamianie telefoniczne lub e-mailowe pracowników ZWiK Sp. z o.o. w Złocieńcu w celu podjęcia reakcji i wyjaśnienia zauważonych nieprawidłowości. Przekazana informacja  i sprawdzenie przez naszych pracowników będzie podstawą do wymuszenia na Generalnym Wykonawcy podjęcia działań naprawczych. Informacja przekazana po jakimś czasie jest trudna do zweryfikowani i sprawdzenia. 

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl