Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie Ponad 9 milionów trafi do budżetu w Drawsku Pomorskim. W planie samorządu kolejna ważna inwestycja

Ponad 9 milionów trafi do budżetu w Drawsku Pomorskim. W planie samorządu kolejna ważna inwestycja

przez admin

W drugim naborze wniosków w ramach Polskiego Ładu jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogły ubiegać się min. o bezzwrotne dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, gdzie wysokość dofinansowania mogła wynieść 95 proc. wartości inwestycji.

Gmina Drawsko Pomorskie ubiegała się o dofinansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnej pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Ostrowice – Rydzewo” i na to zadanie otrzymała dofinansowanie.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 9.955.579,63 złotych z czego dofinansowanie 9.456.579,63 zł.

Inwestycja będzie polegała na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej. Rurociąg będzie poprowadzony z Ostrowic do Rydzewa tak aby przejąć ścieki zbierane z części obszaru włączonego do gminy Drawsko Pomorskie po byłej gminie Ostrowice i przesłanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim. W zakresie zadania jest wykonanie dokumentacji technicznej z niezbędnymi badaniami gruntowymi i uzyskaniem pozwolenia na budowę; wykonanie około 12,5 km przewodów tłocznych o średnicy 90 do 125 mm; wykonanie około 2,5 km przewodów grawitacyjnych o średnicy 160 do 200 mm; wykonanie przepompowni i innej infrastruktury towarzyszącej wskazanej w PFU i dokumentacji technicznej.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl