Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie Czy Mariusz Nagórski wróci do gabinetu wicestarosty? Wojewoda podjął w tej sprawie kolejną decyzję

Czy Mariusz Nagórski wróci do gabinetu wicestarosty? Wojewoda podjął w tej sprawie kolejną decyzję

przez admin
M. Nagórski podczas jednego z wydarzeń plenerowych współorganizowanych przez Powiat Drawski foto/FB

Po raz drugi Wojewoda Zachodniopomorski w ramach nadzoru prawnego stwierdził nieważność uchwały Rady Powiatu Drawskiego, która dotyczyła pozbawienia Mariusza Nagórskiego funkcji wicestarosty Powiatu Drawskiego. Radni uchwalili uchwałę 26 maja. To już druga uchwała w sprawie odwołania wicestarosty druga, która została uchylona przez Wojewodę. Jak czytamy w uzasadnieniu – jak wynika z protokołu komisji skrutacyjnej, w tajnym głosowaniu w sprawie odwołania Wicestarosty Drawskiego wzięło udział 17 radnych Rady Powiatu Drawskiego, czyli wszyscy radni wchodzący w skład tego organu. A zatem, w głosowaniu tym wziął udział również radny Pan Mariusz Nagórski, który jednocześnie pełnił funkcję Wicestarosty Drawskiego i w wyniku głosowania został z niej odwołany. Zdaniem organu nadzoru Pan Mariusz Nagórski nie powinien uczestniczyć w procesie podejmowania uchwały Rady dotyczącej odwołania Go ze stanowiska Wicestarosty Drawskiego, bowiem zgodnie z art. 21 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego  

Radni Powiatu Drawskiego będą mieli do podjęcia kolejną decyzję. Analizując zaistniałą sytuację prawdopodobnie po raz kolejny podejmą inicjatywę odwołania wicestarosty.

Może Cię rownież zainteresować

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl