Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie Druhowie seniorzy otrzymali decyzję o świadczeniach

Druhowie seniorzy otrzymali decyzję o świadczeniach

przez admin

27 lipca 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o przyznaniu świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników OSP.

Uroczystego wręczenia decyzji druhom OSP dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim st. bryg. Paweł Dymecki w obecności Burmistrza Drawska Pomorskiego Krzysztofa Czerwińskiego oraz Komendanta Miejsko Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Ireneusza Adamczyka.

Podczas spotkania najstarsi druhowie z jednostek OSP z gminy Drawsko Pomorskie otrzymali decyzje o przyznaniu świadczeń.

Świadczenie zostało wprowadzone od 1 stycznia 2022 roku na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. 2021, poz. 2490) i wynosi 200 złotych miesięcznie, a wypłacane będzie jako dodatek do emerytury przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA

O prawo do uzyskania świadczenia ratowniczego mogą się ubiegać strażacy ratownicy OSP, którzy czynnie uczestniczyli jako członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych, co najmniej raz w roku przez okres co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn oraz 20 lat w przypadku kobiet. Ważne jest, że przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w Ochotniczej Straży Pożarnej. Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia.

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego strażaka ratownika OSP złożony do komendanta powiatowego/ miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, tj. organu właściwego dla siedziby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, do której należy strażak ratownik OSP.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl