Strona główna Powiat DrawskiZłocieniec Kolejny krok w budowie obwodnicy Złocieńca

Kolejny krok w budowie obwodnicy Złocieńca

przez admin

Zgodnie z obowiązującą procedurą prawną w zakresie realizacji inwestycji do Burmistrza Złocieńca wpłynął wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wszczęciu postepowania administracyjnego związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Chodzi o budowę obwodnicy Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20. Do wniosku inwestor dołączył kartę informacyjną przedsięwzięcia. To bardzo obszerny dokument, który został opracowany na podstawie wielu analiz. Inwestor załączył również mapę na której zaznaczono sześć wariantów przebiegu obwodnicy. Warianty te znacznie różnią się od siebie w szczególności przebiegiem. Są propozycje przebiegu po północnej części miasta jak i południowej.

Burmistrz w ramach prowadzonego postępowania wystąpi do regionalnego dyrektora ochrony środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zaopiniowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Kolejnym krokiem w procedurze jest stwierdzenie (w drodze tzw. postanowienia) przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czy zachodzi konieczność przeprowadzenia Raportu Oddziaływania na Środowisko

Jesli zajdzie taka koniecznośc Burmistrz określa zakres wymaganego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz jednocześnie zawiesi postępowanie do czasu złożenia pełnego raportu.

Przygotowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wiąże się z zebraniem wielu (bardziej szczegółowych niż na etapie karty informacyjnej przedsięwzięcia) danych dot. środowiska w lokalizacji inwestycji. Po zebraniu tych danych należy wykonać analizę przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz zaprezentować ją w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w formie pozwalającej organom na ich ocenę. W niektórych sytuacjach wymagane może być również prowadzenie prac terenowych związanych z inwentaryzacją gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych, które trwać mogą kilka miesięcy.

W związku z tak skomplikowaną procedurą prawna w zakresie budowy obwodnicy ostateczny jej przebieg poznamy prawdopodobnie za kilka miesięcy.

Może Cię rownież zainteresować

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl