Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie Dodatek węglowy : w Drawsku Pomorskim ruszyła już procedura naboru

Dodatek węglowy : w Drawsku Pomorskim ruszyła już procedura naboru

przez admin

Z dniem dzisiejszym można składać wnioski o dodatek węglowy. Na terenie gminy Drawsko Pomorskie instytucją realizująca nabór wniosku jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski można składać w siedzibie MGOPS przy ulicy Starogrodzkiej 9. Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00. Wnioski można składać osobiście w siedzibie MGOP lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Ostatecznym terminem złożenia wniosku jest 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone. Dokument mogą składać mieszkańcy budynków wpisanych lub zgłoszonych do centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

Wzory wniosków dostępne tu – kliknij

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

  • Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba wpisać, że wniosek kierowany jest do Burmistrza Drawska Pomorskiego.
  • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
  • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
  • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy – wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
  • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
  • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł.

Może Cię rownież zainteresować

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl