Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie Drawski samorząd informuje od procedurze odbioru komputerów z grantów PGR

Drawski samorząd informuje od procedurze odbioru komputerów z grantów PGR

przez admin

Burmistrz Drawska Pomorskiego informuje, że w dniach od 30 sierpnia 2022 r. do 9 września 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim przy ul. gen W. Sikorskiego 41 (pok.304) będzie można podpisać umowę darowizny i odebrać laptop zakupiony dla dzieci byłych pracowników PGR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU  działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia  dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Na dzień i godzinę podpisania umowy darowizny oraz odbiór sprzętu należy umówić się dzwoniąc pod nr telefonu 94 34 46 821.

Umowę w imieniu uczniów niepełnoletnich podpisuje rodzic/opiekun prawny dziecka, który składał wniosek.

W przypadku uczniów niepełnoletnich należy przynieść odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (nie może to być kserokopia) lub odpis postanowienia Sądu Rejonowego ustanawiającego opiekuna prawnego (nie może to być kserokopia). Rodzic jest zobowiązany mieć ze sobą także swój dowód osobisty i dokument dziecka z nr PESEL (dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport itp.).

Umowę w imieniu uczniów pełnoletnich podpisują uczniowie we własnym zakresie. Na podpisanie umowy uczeń jest zobowiązany stawić się z dowodem osobistym.

Na stronie drawsko.pl dostępny jest wzór umowy wraz z załącznikiem.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl