Strona główna Region POWIAT DRAWSKI: kolejna wirtualna strzelnica

POWIAT DRAWSKI: kolejna wirtualna strzelnica

przez admin

W konkursie Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2022” na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, oferta złożona przez Powiat Drawski uzyskała dofinansowanie. Wnioskowana kwota dotacji to 124.000 zł, wkład własny Powiatu 31.000 zł.

Strzelnica zlokalizowana będzie w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim w jednej z klasopracowni przedmiotów dla klas wojskowych. Strzelnica wirtualna jest multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym. Strzelnica umożliwia jednoczesne szkolenie od jednej do czterech osób. Przeznaczona jest dla osób powyżej 15 roku życia.

Celem konkursu jest: rozwój sportu strzeleckiego, zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (klasy mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego), w szczególności w miejscach, w których nie ma dostępu do strzelnic bojowych, podniesienie atrakcyjności sportu strzeleckiego, kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich wśród uczniów szkół i członków organizacji pro-obronnych, w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych realiów użycia broni palnej, aktywizacja formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych zainteresowanych sportem strzeleckim.

Może Cię rownież zainteresować

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl