Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie Trwa akcja protestacyjna strażaków. 17 listopada wielki protest w stolicy

Trwa akcja protestacyjna strażaków. 17 listopada wielki protest w stolicy

przez admin

W całej wielu jednostkach Państwowej Straży Pożarnej trwa akcja protestacyjna. Tak jest również Drawsku Pomorskim. Protest to efekt uchwały Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, która rozpoczęła akcję informacyjną związaną z ogólnopolską manifestacją NSZZ „Solidarność”, która odbędzie się 17 listopada w Warszawie. Strażacy w czasie trwającej akcji protestacyjnej pełnią służbę i nie odchodzą od swoich stanowisk.

Dziś w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie odbyło się spotkanie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jarosław Tomczyk z przedstawicielami Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność. W spotkaniu uczestniczyło zaproszeni goście, a wśród nich Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność Bartłomiej Mickiewicz. Podczas spotkania omówiono bieżącą sytuację związku na terenie kraju oraz województwa jak również rozpoczęta akcję protestacyjną.

Związkowcy domagają się między innymi waloryzacji uposażeń i wynagrodzeń na poziomie 20% od przyszłego roku. Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” zdecydowała również o skierowaniu petycji do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z postulatami z branży pożarnictwa. Strażacy z KSP za niezbędne uznali:

• urealnienie budżetów komend w zakresie wydatków rzeczowych,

• doetatyzowanie służby w związku z ciągłym wzrostem zakresu zadań realizowanych przez PSP,

• wdrożenie w życie zmian rozporządzenia o pełnieniu służby przez strażaków PSP m.in. w zakresie rozliczania czasu służby strażaków skierowanych do szkół i ośrodków szkolenia,

• wdrożenie systemowych rozwiązań w zakresie wynagrodzeń pracowników cywilnych PSP,

• urealnienie siatki płac funkcjonariuszy i pracowników PSP w związku z ciągłym jej spłaszczaniem,

• urealnienie świadczeń socjalnych wypłacanych strażakom,

• zaliczenie do wysługi emerytalnej dodatkowej należności z tytułu wysługi lat, proponowanej przez MSWiA.

Może Cię rownież zainteresować

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl