Strona główna Powiat DrawskiZłocieniec Jak najlepiej przepisać mieszkanie? Jest kilka możliwości.

Jak najlepiej przepisać mieszkanie? Jest kilka możliwości.

przez admin

W ramach prowadzonego przez nasz portal cyklu porad z zakresu prawa dziś zajmiemy się tematyką tzw. ,,przepisania mieszkania”. Informacji na ten temat udzieliła nam Sabrina Maszkowska właściciel Kancelarii Prawnej ze Złocieńca.

Sabirna Maszkowska – Dziś pochylę się nad zagadnieniem, o które często pytają moi klienci, a mianowicie – „jak najlepiej przepisać mieszkanie”? Czy jest to poprawne wyrażenie prawnicze? Zdecydowanie nie! Ale czy wszyscy nie prawnicy rozumieją czego dotyczy? – Tak! I w tym rzecz, żeby moje porady na łamach tego portalu były zrozumiałe dla wszystkich.

Mamy trzy możliwości „przepisania mieszkania”:
I. Umowa darowizny – czyli nieodpłatne przekazanie własności innej osobie – dziecku, wnukowi, może to być również osoba zupełnie obca. Umowę zawieramy w formie aktu notarialnego, a obdarowany będący osobą najbliższą darczyńcy (z I grupy podatkowej), może uzyskać zwolnienie z podatku od spadków i darowizn – o czym pisałam już w październikowym artykule (link: kliknij tu – przecyztaj).
Darowiznę nieruchomości należy zawsze dogłębnie przemyśleć, ponieważ już w momencie podpisania umowy własność przechodzi na obdarowanego, a także zabezpieczyć swoją przyszłość poprzez ustanowienie służebności dożywotniego mieszkania. Może to mieć niebagatelne znaczenie w przypadku konfliktu z osobą obdarowaną, a także w razie jej śmierci, ponieważ w takim wypadku nieruchomość dziedziczą spadkobiercy obdarowanego.

II. Umowa o dożywocie (potocznie zwana umową dożywocia), również jest zawierana w formie aktu notarialnego. W uproszeniu polega na przekazaniu nieruchomości w zamian za dożywotnią opiekę i utrzymanie, a także zapewnienie pochówku odpowiadającego miejscowym zwyczajom. Jest to jeden ze sposobów zapewnienia spokojnej starości, jednak również tę umowę należy dogłębnie przemyśleć, ponieważ podobnie, jak w przypadku darowizny, już w momencie jej podpisania własność nieruchomości przechodzi na nabywcę. Jeżeli nabywca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec dożywotnika, bądź pomiędzy stronami powstanie konflikt, strony mogą żądać na drodze postępowania sądowego zmiany formy umowy poprzez zamianę dożywotniego utrzymania na dożywotnią rentę, a w wyjątkowych przypadkach rozwiązania umowy dożywocia. Warto zaznaczyć, że nieruchomość będąca przedmiotem umowy nie będzie wliczona do spadku, a co za tym idzie nabywca po śmierci dożywotnika nie będzie zobowiązany do zapłaty zachowku na rzecz jego spadkobierców. Kończąc dodam, że nabywca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% ceny rynkowej nieruchomości.

III. Testament – czyli ostania z możliwości, będąca rozporządzeniem na wypadek śmierci. W przypadku sporządzenia testamentu własność nieruchomości przejdzie na spadkobierców dopiero po śmierci spadkodawcy, a także można go odwołać, bądź zmienić bez ograniczeń.

Testament możemy sporządzić:

  1. pisemnie – w takim przypadku musi zostać napisany w całości odręcznie, podpisany podpisem spadkodawcy i opatrzony datą,
  2. u notariusza,
  3. ustnie – w obecności urzędnika (wójta/burmistrza/prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy, kierownika urzędu stanu cywilnego) i dwóch świadków.

Czy zastanawiali się kiedyś Państwo jakie skutki wiążą się z brakiem testamentu, bądź zawarcia umowy darowizny, czy dożywocia? Do spadku zostaną powołani spadkobiercy według kolejności ustawowej, dlatego jeżeli Państwa wolą jest przekazanie nieruchomość konkretnej osobie warto przeanalizować powyższe warianty i wybrać najkorzystniejszy dla siebie i swojego otoczenia.

Porady udzieliła Sabrina Maszkowska – Kancelaria Prawna w Złocieńcu.

Kontakt: http://kancelariamaszkowska.pl/

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl