Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie POWIAT DRAWSKI: W DOBIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO

POWIAT DRAWSKI: W DOBIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO

przez admin

W dniu 1 grudnia 2022 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim na zaproszenie Starosty Drawskiego – Stanisława Cybuli odbyła się IV Konferencja ,,Dobrostan psychospołeczny osób niepełnosprawnych i ich rodzin” nt. Trauma.

Głównym tematem konferencji była trauma, omówienie problematyki związanej jej przyczynom skutkom i leczeniu, z uwzględnieniem tematyki samobójstw.

W trakcie konferencji przedstawione zostały aspekty życia osób. Poruszono również  tematy stresu, samotności oraz pomocy psychologicznej – jaka związana jest z tego typu doświadczeniami. 

Pomoc psychologiczna w kontekście stresu, traumy i samotności potrafi zmotywować osoby do działania i wpłynąć na chęć zmiany do tego stopnia, aby dało się zachować nie tylko celowość działań, ale i sens istnienia.

Trochę z literatury. W trakcie ciągłości naszego życia silne stresy i nieprzepracowane traumy przyczyniają się do poczucia samotności, stanowiąc przy tym przeszkodę w integracji urazowych zdarzeń i procesów w ciągłość życia psychicznego. Trauma bowiem aktywuje pierwotne mechanizmy obrony przeciw zagrożeniu płynącemu z otaczającego nas środowiska  i prowokuje psychiczne oddzielenie tego, co realne, od tego co jest przeżywane. Wszystko to w biegu życia stanowi przestrzeń toczącego się niejednokrotnie podstępnie kryzysu o zmiennej dynamice i nierzadko psychopatologicznym obliczu.1

Konferencję wspólnie otworzyli Starosta Drawski  – Stanisław Cybula i Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego – Urszula Ptak. Konferencję prowadziła Wicedyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Drawsku Pomorskim – Kamila Kowalik.

Swój wykład wygłosiła prof. dr hab. n. med. i konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii Jolanta Kucharska – Mazur,  który wzbudził ogromne zainteresowanie wśród uczestników. Podczas konferencji zabrała również głos Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA Szpitala Specjalistycznego w Złocieńcu –  Ewa Giza, która przedstawiła funkcjonowanie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Strefy Centralnej powiatów: drawskiego, łobeskiego i świdwińskiego.

Organizatorem Konferencji było Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim.

W zorganizowanym spotkaniu udział wzięli m.in.: Starosta Drawski, Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego, przedstawiciele gmin Powiatu Drawskiego, dyrektorzy szkół, jednostek organizacyjnych Powiatu, kierownicy i przedstawiciele Miejsko Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu drawskiego, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Drawsku Pomorskim, pedagodzy, Dyrektor i pracownicy Centrum Zdrowia Psychicznego
i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, oraz pozostali zaproszeni.

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym i przybyłym oraz zaproszonym za udział i do zobaczenia na kolejnej konferencji.

Może Cię rownież zainteresować

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl