Strona główna Powiat DrawskiZłocieniec Mieszkańcy wybrali projekt w złocienieckim budżecie obywatelskim. Będzie wiele działań

Mieszkańcy wybrali projekt w złocienieckim budżecie obywatelskim. Będzie wiele działań

przez admin

W wyniku czynności, zmierzających do ustalenia wyników głosowania na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok, komisja powołana zarządzeniem 99/2022 Burmistrza Złocieńca z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. budżetu obywatelskiego w celu przeprowadzenia procedury tworzenia budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2023 rok, informuje, że:

  1. kwota środków budżetu obywatelskiego określona w uchwale budżetowej na 2023 rok wynosi 170.000,00 zł,
  2. zgłoszono wstępnie 3 projekty, z czego po ocenie formalnej i możliwości ich wykonania oraz po wycofaniu się jednego projektu ostatecznie poddano pod głosowanie 2 projekty,
  3. na 2 projekty, zakwalifikowane do poddania ich pod głosowanie mieszkańców gminy, oddano w głosowaniu ogółem 1653 głosy (1254 głosy oddano  elektronicznie przez internet i 399 oddano głosów na kartach „papierowych”), z czego oddano 1543 głosy ważne i 110 głosów nieważnych (w tym: 34 głosy spoza gminy Złocieniec, 53 głosy oddano wielokrotnie przez te same osoby, 21 głosów było wypełnionych niekompletnie tj. bez podania danych osobowych lub adresowych lub z nieczytelnymi danymi osobowymi) i 2 głosy dotyczyły osób zmarłych
  4. na poszczególne projekty (w kolejności na karcie głosowania) oddano odpowiednio ważne głosy w ilości:
    • „Park linowy” z szacunkową wyceną 166.574,00 zł, zgłoszony przez p. Zbigniewa Bociańskiego, zam. w Złocieńcu – 692 głosy ważne (44,8% ważnych głosów),
    • „O kocie w kłopocie”, z szacunkową wyceną 142.989,00 zł, zgłoszony przez p. Aleksandrę Rudzińską, zam. w Złocieńcu – 851 głosów ważnych (55,2% ważnych głosów),
  5. projektem wybranym i zakwalifikowanym do realizacji w 2022 r. wraz z szacunkową wyceną kosztów ich realizacji jest projekt pn. „O kocie w kłopocie”, z szacunkową wyceną po korekcie wniosku – 142.989,00 zł, zgłoszony przez p. Aleksandrę Rudzińską, zam. w Złocieńcu i terminem realizacji do 31.12.2022r..

Burmistrz Złocieńca wprowadzi ww. projekt, wybrany w ramach budżetu obywatelskiego, do projektu uchwały budżetowej gminy na 2023 rok, przy czym w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może on być usunięty lub zmieniony w stopniu istotnym do projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego.

W wyniku czynności, zmierzających do ustalenia wyników głosowania na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok, komisja powołana zarządzeniem 99/2022 Burmistrza Złocieńca z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. budżetu obywatelskiego w celu przeprowadzenia procedury tworzenia budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2023 rok, informuje, że:

Może Cię rownież zainteresować

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl