Strona główna Region Najpierw była petycja teraz jest projekt ustawy. Chodzi o opłaty uzdrowiskowe. W sprawę zaangażowany jest Burmistrz Połczyna Zdroju

Najpierw była petycja teraz jest projekt ustawy. Chodzi o opłaty uzdrowiskowe. W sprawę zaangażowany jest Burmistrz Połczyna Zdroju

przez admin

Materializuje się pomysł zniesienia opłaty uzdrowiskowej dla mieszkańców gminy, którzy korzystają z lecznictwa na miejscu. Nie tylko gminy Połczyn-Zdrój, ale też wszystkich gmin uzdrowiskowych w Polsce. To skutek złożenia do Sejmu petycji przez Burmistrza Sebastiana Witka. Sejmowa Komisja ds. Petycji niedawno wniosła do Sejmu projekt zmian ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który dotyczy tej właśnie kwestii.
Przypomnijmy, że z pomysłem podjęcia starań w celu zmiany prawa i zwolnienia z opłaty uzdrowiskowej mieszkańców gminy korzystających z uzdrowisk w swoim miejscu zamieszkania wystąpiła Maria Gruszczyńska, mieszkanka gminy Połczyn-Zdrój. Pod przygotowaną przez Burmistrza petycją w tej sprawie zbierano podpisy mieszkańców. Osobiście zaangażowała się w to Pani Maria oraz zainteresowane środowiska, listy były dostępne do podpisu w różnych punktach gminy. Po kilku tygodniach zebrano 210 podpisów.
– To słuszna inicjatywa. Powietrze którym mieszkańcy oddychają przed bramą uzdrowiska niczym się nie różni od tego, które jest za jego bramą. Dlaczego mają z tego tytułu ponosić dodatkowe koszty? zauważa Burmistrz Sebastian Witek. – Z mocy prawa z opłaty zwolnione są nawet osoby posiadające domki letniskowe, a więc nawet nie nasi mieszkańcy. Dlaczego? To stawia ich w uprzywilejowanej pozycji i to zupełnie bez powodu.
W myśl obowiązujących przepisów, opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się od dyplomatów, osób przebywających w szpitalach, niewidomych i ich przewodników, zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej oraz podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową.
Petycja miała spowodować dopisanie do tej listy także mieszkańców gmin uzdrowiskowych, którzy korzystają z sanatorium na miejscu. Takie przypadki zdarzają się, m.in. z powodu braku możliwości dojazdu w odleglejsze miejsce, przy schorzeniach narządów ruchu, czy kręgosłupa. Z perspektywy tych mieszkańców nie zmienia się jakikolwiek walor uzdrowiskowy po przekroczeniu bramy sanatorium. Ponadto ponoszą już oni ciężary podatkowe na rzecz gminy zamieszkania i pobieranie od nich opłaty uzdrowiskowej ma cechy podwójnego opodatkowania. Dlatego nakładanie dodatkowego obciążenia w postaci opłaty uzdrowiskowej nie znajduje uzasadnienia.
Petycja została wysłana Z Ratusza do Sejmu  15 kwietnia 2021 r. Teraz obserwujemy efekty w postaci projektu ustawy. W przypadku jej przyjęcia, zmiana będzie miała wpływ na wszystkie uzdrowiska w Polsce.

Może Cię rownież zainteresować

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl