Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie Radni Powiatu Drawskiego przyjęli budżet na 2023 r. Dużo inwestycji

Radni Powiatu Drawskiego przyjęli budżet na 2023 r. Dużo inwestycji

przez admin

Dziś odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Powiatu Drawskiego. W obecności 14 radnych, 12 głosami „za” i przy 2 głosach „wstrzymujących”, Budżet Powiatu Drawskiego na 2023 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały uchwalone. Budżet na 2023 rok to ponad 122 mln zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały na ponad 18 mln złotych.

Wśród inwestycji są m.in.:

 • Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1987Z w miejscowości Stawno 400 000,00
 • Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1092Z w miejscowości Stare Worowo 400 000,00
 • Opracowanie projektu technicznego „przebudowa drogi powiatowej nr 1954Z na odcinku K20- miejscowości Jankowo ” 60 000,00
 • Opracowanie projektu technicznego „przebudowa drogi powiatowej nr 1960Z Złocieniec-Darskowo” 90 000,00
 • Opracowanie projektu technicznego „przebudowa drogi powiatowej nr 1982Z na odcinku Pomierzyn-Giżyno 70 000,00
 • Opracowanie projektu technicznego „przebudowa drogi powiatowej nr 1989Z Suliszewo-Gudowo” 160 000,00
 • Opracowanie projektu technicznego „przebudowa drogi powiatowej nr 2008Z wraz z odwodnieniem w miejscowości Świerczyna. 140 000,00
 • Opracowanie projektu technicznego „przebudowa drogi powiatowej nr 2021Z ul. Słowackiego w Czaplinku wraz z budowa kanalizacji deszczowej” 60 000,00
 • Opracowanie projektu technicznego „przebudowa drogi powiatowej nr 2022Z ul. Moniuszki w Czaplinku wraz z budową kanalizacji deszczowej” 60 000,00
 • Opracowanie projektu technicznego „przebudowa drogi powiatowej nr 2024Z ul. Młyńska i nr 2017Z ul. Słoneczna w Czaplinku wraz z kanalizacją deszczową. 60 000,00
 • Opracowanie projektu technicznego „przebudowa drogi powiatowej nr 2029Z ul. Dworcowa w Drawsku Pomorskim” 50 000,00
 • Opracowanie projektu technicznego „przebudowa drogi powiatowej nr 2040Z ul. Lipowa w Złocieńcu” 50 000,00
 • Opracowanie projektu technicznego „wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Śląskiej , ulicy Lipowej oraz ulicy Zielonej w Złocieńcu z odprowadzeniem wód opadowych do jeziora Maleszewo” 180 000,00
 • Opracowanie projektu technicznego na przebudowę mostu (JNI 6150027) w ciągu drogi 1951Z w miejscowości Nętno 140 000,00
 • Opracowanie projektu technicznego na przebudowę mostu (JNI 6150033 ) w ciągu drogi 1969Z w miejscowości Rzepowo 140 000,00
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku kolejowym w m. Drawsko Pomorskie -Gudowo wraz ze ścieżką rowerową -SP 1 162 000,00
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2015Z ul. Poznańska w Czaplinku wraz z budową kanalizacji deszczowej 195 000,00
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2047Z ul. Brzozowa w Złocieńcu 995 160,50
 • Przebudowa ronda Ceramików z oświetleniem oraz z drogami dojazdowymi ul.5-go Marca i ul. Chopina w Złocieńcu 1 682 644,96
 • Remont chodnika przy drodze 2008Z w miejscowości Świerczyna 400 000,00
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2015Z ul. Poznańska w Czaplinku wraz z budową kanalizacji deszczowej 3 705 000,00
 • Budowa dróg gminnych w północnej części miasta Czaplinka w ulicach Pięciu Pomostów, Jarzębinowej i Jesionowej 400 000,00
 • Budowa zjazdu z parkingu przy szpitalu na ul. Słoneczną w Drawsku Pomorskim wraz z fragmentem ul. Słonecznej 20 000,00
 • Modernizacja pomieszczeń na potrzeby PINB 10 000,00
 • Modernizacja budynku przy ul. Obr. Westerplatte w Drawsku Pomorskim 50 000,00
 •  Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego pl.E.Orzeszkowej 3 151 628,03
 • Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 100 000,00 Termomodernizacja ZDP i ZZDW 80 000,00
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół w Czaplinku ul. Grunwaldzka 30 000,00
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół w Drawsku Pomorskim 1 429 000,00
 • Modernizacja budynków Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim 35 000,00
 • Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Złocieńcu 40 000,00 Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Czaplinku 40 000,00
 • Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drawsku Pomorskim 90 000,00 Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim 35 000,00
 • Modernizacja pomieszczeń PCKZiU przy ul. Wałeckiej na potrzeby ZPET 80 000,00
 • Termomodernizacja budynku PCKZiU w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 50 000,00
 • Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Czaplinku 60 000,00
 • Adaptacja budynków byłego OSIW OHP na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, mieszkania wytchnieniowe, Zakład Aktywizacji Zawodowej i zaplecze rehabilitacyjno- sportowe. 175 000,00
 • Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Darskowie 550 000,00
 • Modernizacja PUP 30 000,00
 • Adaptacja budynku kotłowni na kuchnię i stołówkę oraz poddasza internatu na potrzeby Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim. 45 000,00
 • Adaptacja poddasza na pomieszczenia mieszkalne i rekreacyjne – MOW Czaplinek 80 000,00
 • Modernizacja internatu w PCKZiU w Drawsku Pomorskim 20 000,00
 • Modernizacja internatu w Zespole Szkół w Czaplinku 20 000,00
 • Modernizacja internatu w Zespole Szkół w Drawsku Pomorskim 20 000,00
 • Modernizacja internatu w Zespole Szkół w Złocieńcu 20 000,00
 • Modernizacja MOW Czaplinek 60 000,00
 • Modernizacja ZPET w Bobrowie 40 000,00 Projekt dostępności dla ZPET w Bobrowie ul. Seminaryjna 411 000,00
 • Budowa i utworzenie stanicy wodnej przy ul. Warmińskiej w Drawsku Pomorskim 264 700,00
 • Zakup busa dla MOW w Czaplinku 200 000,00
 • Zakup busa dla ZPET Bobrowo 200 000,00
 • Adaptacja budynku kotłowni na kuchnię i stołówkę oraz poddasza internatu na potrzeby Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim. 2 205 000,00

Dochody powiatu na 2023 rok zostały określone w kwocie 121 327 069,41, w tym dochody majątkowe, kwota 12 725 333,76;

Wydatki powiatu na 2023 rok zostały określone w kwocie 122 527 069,41, w tym wydatki majątkowe, kwota 18 002 026,44;

Deficyt budżetowy, kwota 1 200 000,00;

Przychody w kwocie 2 900 000,00; 5. Rozchody w kwocie 1 700 000,00 (spłata kredytu i obligacji).

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl