Strona główna Powiat DrawskiZłocieniec Konflikt w złocienieckiej piłce. Chodzi o podział środków z dotacji. Dziś radni podjęli decyzję.

Konflikt w złocienieckiej piłce. Chodzi o podział środków z dotacji. Dziś radni podjęli decyzję.

przez admin

Dziś podczas sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu doszło do nietypowych wydarzeń, które w ostatnim czasie nie miały miejsca w historii złocienieckiego samorządu. Radni komisji kultury, edukacji, sportu i turystyki złożyli wniosek o przegłosowanie poprawki do budżetu na 2023 rok. Chodzi o środki na realizację zadań publicznych. W planie budżetu na nowy rok jest do wykorzystania kwota 90 tysięcy złotych. Komisja zarekomendowała radzie miejskiej, aby podjąć decyzję o przesunięciu 30 tysięcy złotych z dotacji dla MKS Olimp na dotację dla złocienieckiej Akademii Piłkarskiej.

Podczas sesji głos zabrał radny Mateusz Waszczyk, który jest przewodniczącym  komisji kultury, edukacji, sportu i turystyki – przewodniczący podkreślił, że komisja dwukrotnie pochyliła się nad problemem podziału środków. Na spotkaniu komisji był Kordian Rudziński przedstawiciel Akademii Piłkarskiej, a jak zauważył radny Waszczyk nie było przedstawicieli MKS Olimp. Komisja długo analizowała problem podziału środków. Jak zaznaczył radny Waszczyk intencją komisji nie było zabranie środków złocienieckiemu Olimpowi, a intencją było przyznanie dotacji dla Akademii Piłkarskiej. Niestety ilość środków jest ograniczona, a podział powinien być pomiędzy działające na terenie gminy stowarzyszenia – podsumował M. Waszczyk.

Głos w dyskusji zabrał również Burmistrz Krzysztof Zacharzewski – od 2015 roku udało się przez te lata zachować spokój w podziale dotacji. Podział był wystarczający i akceptowalny wzajemnie przez  stowarzyszenia. Jak ocenił burmistrz wniosek komisji jest niebezpieczny, bo w Złocieńcu są dwie wyjątkowe instytucje związane z historią miasta. Chodzi o orkiestrę dętą i klub Olimp. Do tej pory nie było problemów z przyznawaniem dla tych klubów dotacji. Są to organizacje z tradycjami i zaangażowaniem dużej ilości osób. Warto zwrócić uwagę czy przeniesienie środków nie zaszkodzi piłce złocienieckiej i rywalizacji stowarzyszeń. Zdaniem burmistrza – samorządowcy powinni zrobić wszystko, aby zachować formułę z lat poprzednich podziału środków. Burmistrz zaznaczył, że ma świadomość że po przesunięciu środków zarząd Olimpu poda się do dymisji.  Nie jestem fanem piłki, ale jestem fanem ludzi zaangażowanych w to co robią. Powinniśmy zwracać uwagę na to co robią inni i szukać sposobu, aby siebie wzajemnie lubić, szukać kompromisów i współpracując. Nie ukrywam, że rozmywałem z Kordianem Rudzińskim i chcemy szukać rozwiązań. Cieszę się, że na sesji są kibice i mogą poznać nasza pracę – podsumował Burmistrz Zacharzewski.

W czasie dyskusji do której dopuścił Przewodniczący Rady Miejskiej do radnych zaapelowali zarówno przedstawiciele Akademii Piłkarskiej jak i Olimpu. Głos zabrał Krystian Wierzbowski jeden z kibiców Olimpu  – apeluje do Państwa radnych, aby w głosowaniu nad poprawką podjąć decyzję tak, aby nie krzywdzić innych. Dzieci z Akademii Piłkarskiej w przyszłości będą grali w klubie Olimp. Głosując należy patrzeć szerzej na problem sportu w Złocieńcu. Proszę Państwa o porozumienie i kompromis. Nie chcemy być wrogami dla siebie  – podsumował.

Jak zaznaczyła jedna z radnych kwota dotacji w ramach omawianego tematu przeznaczona jest na organizację zajęć piłki nożnej. Nie jest to na tym etapie dotacja tylko dla klubu Olimp. Taka była do tej pory praktyka. – poinformowała radna. Gdyby było pięć klubów trzeba by było podzielić tą kwotę na kilaka klubów – zaznaczyła.

Kordian Rudziński założyciel Akademii Piłkarskiej również zabrał głos – poinformował, że składał wniosek o dofinansowanie jego działalności w ramach stowarzyszenia. Jego zdaniem, wniosek AP nie został uwzględniony w planie budżetu na 2023 rok, dlatego złożył pismo o dofinansowanie działalności klubu. K. Rudziński poinformował również, że AP jest stowarzyszeniem, które może ubiegać się o środki tak jak inne stowarzyszenia działające na terenie gminy. Nie wiem dlaczego moja akademia został odsunięta od podziału dotacji. Proszę zapytać burmistrza i zastępcę dlaczego tak się stało – zakończył K. Rudziński.

Burmistrz K. Zacharzewski poprosił radnych, aby pozostawić taki podział środków jak w planie budżetu. W ramach dodatkowej oferty dla Akademii Piłkarskiej burmistrz zaoferował inną możliwość wsparcia działań akademii. Chodzi o realizację działań profilaktycznych. Zastępca Burmistrza Natan Fiutowski wskazał, że w aktualnej sytuacji gminy jedyną możliwością pozyskania dodatkowych środków jest pozyskanie ich w ramach zadań związanych z tematyką sprzedaży alkoholu. Gmina czerpie z tego korzyści finansowe, które może przeznaczyć na profilaktykę, w tym na organizację zajęć piłki nożnej. To nasza propozycja dla Akademii Piłkarskiej – komentował zastępca burmistrza.

W trakcie głosowania radni podjęli decyzję. Za przyjęciem wniosku tj. poprawki komisji do budżetu na 2023 rok głosowało 4 radnych. Przeciw 5. Wstrzymało się 5. Rada miejska odrzuciła wniosek komisji. Po głosowaniu kibice owacjami podziękowali radnym za głosowanie.

Może Cię rownież zainteresować

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl