Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie Radni z Drawska Pomorskiego jednogłośnie uchwalili budżet na 2023 rok.

Radni z Drawska Pomorskiego jednogłośnie uchwalili budżet na 2023 rok.

przez admin

W dniu 29 grudnia w Drawsku Pomorskim odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Miejskiej. W trakcie obrad radni jednogłośnie uchwalili uchwałę dotyczącą budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2023. To najważniejszy dokument, który określa kierunki działania gminy w nowym roku. Dziękuję wszystkim moim współpracownikom za pracę nad budżetem. Dziękuje również Radnym Rady Miejskiej za wnoszone uwagi i pomysły oraz rozmowy. Jednogłośne uchwalenie budżetu pokazuje, że w naszym samorządzie potrafimy rozmawiać, słuchamy siebie wzejemnie i pracujemy wspólnie na rzecz rozwoju naszej gminy – powiedział po zakończeniu głosowania Burmistrz Drawska Pomorskiego Krzysztof Czerwiński.

Zgodnie z uchwałą ustala się plan dochodów budżetu gminy w kwocie – 94.660.000,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 83.278.524,15 zł,

2) dochody majątkowe – 11.381.475,85 zł,

Zgodnie z uchwałą ustala się plan wydatków budżetu gminy w kwocie – 100.820.000,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 86.343.505,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 14.476.495,00 zł,

Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie – 6.160.000,00 zł, który zostanie pokryty z:

1) zaciągniętych kredytów – 2.638.428,57 zł

2) wolnych środków – 3.521.571,43 zł

Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy:

1) przychody w wysokości – 8.701.571,43 zł,

 2) rozchody w wysokości – 2.541.571,43 zł.

Wśród działań inwestycyjnych są między innymi: 

 • przebudowa nawierzchni części ul. Kłosy – 250 000,00 zł
 • Modernizacja świetlicy wraz z przebudową budynku w miejscowości Przytoń 8 – 1 200 000,00
 • Zagospodarowanie sali i zagospodarowanie logii na I piętrze w Przedszkolu przy ul. Bolesława Chrobrego 300 000,00
 • Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Drawsko Pomorskie, Mielenko Drawskie, Oleszno 6 500 000,00
 • Budowa kanalizacji sanitarnej Ostrowice-Rydzewo 10 000,00
 • Budowa brakującego odcinka kanalizacji sanitarnej w Mielenku Drawskim 100 000,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Okrzei i ul. Liliowej 50 000,00
 • Budowa sieci deszczowej dla budynków wielorodzinnych przy ul. Krótkiej 250 000,00
 • Budowa oświetlenia solarnego 120 000,00
 • Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Starogrodzkiej (7 szt.) 100 000,00
 • Instalacja żagli przeciwsłonecznych na placu zabaw w Parku Chopina BUDŻET OBYWATELSKI 70 000,00
 • „Nauka poprzez zabawę” wspieranie rozwoju dzieci z obszarów wiejskich BUDŻET OBYWATELSKI 70 000,00
 • Remont amfiteatru dz.nr 84/2 obr. Ostrowice (remont schodów, oświetlenia itp..) 15 000,00
 • Budowa „Pumptrack” Drawsko Pom.- Asfaltowy tor dla rowerów i nie tylko 220 000,00

Realizacja inwestycji będzie zależała od aktualnych warunków gospodarczych, cen i możliwości w gminy w zakresie finansowania tych inwestycji.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl