Strona główna Region Policjanci ze Świdwina podsumowali kolejny rok swojej pracy

Policjanci ze Świdwina podsumowali kolejny rok swojej pracy

przez admin

25 stycznia 2023 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie odbyła się odprawa roczna podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz efekty pracy funkcjonariuszy w minionym roku. W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych, sądu.

Odprawę rozpoczęto uroczystym przywitaniem przybyłych gości oraz kadry kierowniczej świdwińskiej komendy. Komendant Powiatowy Policji w Świdwinie insp. Łukasz Chruściel zaprezentował wyniki osiągnięte przez policjantów realizujących swoje działania na terenie powiatu. Przedstawił dane odnoszące się do pionu prewencyjnego i ruchu drogowego. Zaprezentował m.in. ilość ujawnionych wykroczeń, ilość przeprowadzonych interwencji oraz wylegitymowanych osób. Komendant oprócz podania wyników w liczbach wspomniał także o czynniku mającym wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu jakim były działania prewencyjne i profilaktyczne. W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym przedstawił m. in. ilość kolizji i wypadków drogowych oraz ujawnionych wykroczeń drogowych. W dalszej części odprawy zaprezentowano wyniki pracy pionu kryminalnego za rok 2022, wskazując na szereg obszarów.

W trakcie wystąpienia Komendant podziękował przedstawicielom wszystkich władz samorządowych i instytucjom za codzienną współpracę z naszą jednostką. Zwrócił uwagę jak ważne jest ich wsparcie, także to finansowe. Dzięki otrzymanym funduszom świdwińska Komenda wzbogaciła się m.in. o nowe radiowozy. Komendant podziękował wszystkim uczestnikom odprawy za wspólny wysiłek na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

W przemówieniach podsumowujących spotkanie wybrzmiały podziękowania dla wszystkich policjantów i pracowników naszego garnizonu za ich profesjonalną i pełną zaangażowania pracę w minionym roku.

Praca mundurowych z powiatu świdwińskiego została pozytywnie oceniona również przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasza Trawińskiego. Podsumowując pracę i wyniki osiągnięte w ubiegłym roku Komendant Wojewódzki podziękował wszystkim funkcjonariuszom za zaangażowanie i pracę na wysokim poziomie oraz przedstawił główne kierunki pracy na 2023 rok.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl