Strona główna Region Toporzyk: było pasowanie na uczniów oraz uroczysta inauguracja działalności szkoły

Toporzyk: było pasowanie na uczniów oraz uroczysta inauguracja działalności szkoły

przez admin

Z końcem sierpnia 2020 roku w Toporzyku przestała funkcjonować szkoła podstawowa prowadzona przez Gminę Połczyn Zdrój. Decyzja o jej likwidacji podyktowana była względami ekonomicznymi. Decyzja władz nie była łatwa, jednak środki finansowe w budżecie gminy Połczyn Zdrój nie były wystarczające, aby szkołę nadal utrzymać. Po likwidacji szkoły podstawowej pozostał pusty budynek. Budynkiem zaczęli się interesować przedstawiciele Stowarzyszenia „Radość z życia”. Stowarzyszanie na co dzień prowadzi dwie placówki dla osób niepełnosprawnych. Placówki zlokalizowane są w Gudowie i Wałczu. Dzięki współpracy stowarzyszenia z władzami Połczyna Zdroju udało się podpisać długoterminową umowę dzierżawy, która pozwoliła na rozpoczęcie działalności placówki. Po okresie adaptacji budynku, działań marketingowych, spotkań z rodzicami osób niepełnosprawnych 3 stycznia 2022 rok zabrzmiał pierwszy dzwonek w tej szkole. Rok działalności pozwolił na sprawdzenie potrzeb rynku osób niepełnosprawnych z okolic Połczyna Zdroju w zakresie ich codziennej edukacji i opieki nad nimi.

W piątek 27 stycznia odbyła się uroczystość oficjalnej inauguracji działalności placówki. Jak powiedziała nam Paulina Sokołowska – członek stowarzyszenia „Radość z życia” – ze względu na trwającą na początku poprzedniego roku pandemię nie zorganizowaliśmy oficjalnego otwarcia. Rok działalności pokazał nam, że wyszliśmy naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawny z okolic Połczyna Zdroju i ich rodzin. Teraz kiedy mamy już dużą grupę podopiecznych zdecydowaliśmy się zorganizować oficjalne uroczystości. Zaprosiliśmy wielu gości, przedstawicieli instytucji z którymi współpracujemy na co dzień, samorządców, parlamentarzystów. Chcemy, aby każda z tych osób wiedziała gdzie jest Toporzyk i jakie działania tutaj podejmujemy.

Codzienną opiekę w placówce znalazły osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności i w różnym wieku.

Mamy dzieci z niepełnosprawnościami w stopniu głębokim wymagające zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, mamy grupę dziewięciorga przedszkolaków oraz grupę „25 plus”, czyli osób, które skończyły już edukację w oświacie i dodatkowo dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym. Zapewniamy też wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – powiedziała dyrektor placówki Iwona Andrzejczak.

Wśród osób, które odwiedziły dzisiejsze wydarzenie w Toporzyku była Prezes Fundacji „Encephalon” Pani Martyna Ulan, Państwo Paulina i Błażej Sokołowscy ze Stowarzyszenia „Radość z życia”, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Janusz Gromek, Członkowie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Pani Anna Bańkowska oraz Pan Stanisław Wziątek, Burmistrz Połczyna Zdroju Pan Sebastian Witek, Kurator Oświaty Pan Bogusław Ogorzałek, przedstawiciele władz miasta, powiatu, przedstawiciele nadzoru i różnych instytucji oraz uczniowie, rodzice, terapeuci, specjaliści i pracownicy szkoły. Uroczystościom towarzyszyły występy grupy przedszkolnej oraz pasowanie na przedszkolaka.

Może Cię rownież zainteresować

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl