Strona główna Region Komendant posterunku Policji w Połczynie Zdroju odszedł na emeryturę

Komendant posterunku Policji w Połczynie Zdroju odszedł na emeryturę

przez admin

10 lutego odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której pożegnano odchodzącego na emeryturę podinsp. Tomasza Możdżenia Komendanta Komisariatu Policji w Połczynie-Zdroju. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie oraz zaproszeni goście.

W piątek, 10 lutego w Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której pożegnano odchodzącego na emeryturę Komendanta Komisariatu Policji w Połczynie-Zdroju podinsp. Tomasza Możdżenia. W uroczystości udział wziął Komendant Powiatowy Policji w Świdwinie insp. Łukasz Chruściel, Pierwszy Zastępca Komendanta nadkom. Jacek Czyżewski, przedstawiciele związków zawodowych zachodniopomorskiej Policji, przedstawiciele samorządu i Rady Powiatu a także policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie oraz najbliżsi i zaproszeni goście.

Powitanie wszystkich uczestników tradycyjnie poprzedziło złożenie Komendantowi Powiatowemu Policji insp. Łukaszowi Chruścielowi uroczystego meldunku przez dowódcę uroczystości podkom. Wiesława Dynka a następnie wprowadzono sztandar jednostki. W dalszej kolejności odczytano rozkaz o zwolnieniu ze służby podinsp. Tomasza Możdżenia ze stanowiska Komendanta Komisariatu Policji w Połczynie-Zdroju. Odchodzący na emeryturę pożegnał się ze sztandarem i złożył meldunek insp. Łukaszowi Chruścielowi o zdaniu obowiązków służbowych.

Komendant Powiatowy Policji w Świdwinie podziękował podinsp. Tomaszowi Możdżeniowi za wszystkie lata służby, zarówno na stanowiskach wykonawczych, jak i kierowniczych, a szczególnie za współpracę, profesjonalizm i wsparcie w realizacji zadań.

Żegnający się Pan Komendant w swoim wystąpieniu złożył podziękowania wszystkim obecnym na uroczystej zbiórce przedstawicielom kadry kierowniczej i współpracującym instytucjom, ale swoje słowa kierował też do wszystkich podwładnych, doceniając ich codzienne ogromne zaangażowanie w służbie i pracy.

Na zakończenie przechodzącemu na emeryturę Komendantowi podziękowania i życzenia złożyli osobiście wszyscy obecni na uroczystości goście, przekazując także kwiaty i pamiątkowe upominki.

Dziękując za wspólną służbę życzymy Panu, zdrowia i wielu chwil radości w życiu osobistym. Jesteśmy przekonani, że emerytura będzie dla Pana początkiem realizacji wielu pomysłów i zainteresowań, które sprawią dużo przyjemności.

st. asp. Katarzyna Kopacz

Może Cię rownież zainteresować

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl