Strona główna Wywiady Złocieniec: nowa droga budzi kontrowersje. Pytamy Burmistrza o aktualną sytuację

Złocieniec: nowa droga budzi kontrowersje. Pytamy Burmistrza o aktualną sytuację

przez admin1

Budowa obwodnicy Złocieńca od początku budzi kontrowersje. Budowa obwodnicy jest jednak nieunikniona, a procedura wciąż postępuje. Złocieniec zmaga się z problemem ruchu drogowego, który przebiega przez miasto. Problem szczególnie dotyczy dużych pojazdów, które jeżdżą ulicami w centrum miasta i pokonują skrzyżowania. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu projektant przekazał radnym i opinii publicznej informacje o tym, że wybrano do rekomendacji południowy wariant budowy obwodnicy. To wzbudziło niezadowolenie mieszkańców trzech osiedli mieszkaniowych. Mieszkańcy piszą protesty, pisma a także informują o problemie media. Trwa procedura dotycząca wydania decyzji środowiskowej. Zbieramy materiał w tej sprawie. Docierają do nas również pisma mieszkańców. Jako samorząd Złocieńca jesteśmy jedną z instytucji, która bierze proceduralny udział w trakcie całego procesu budowy obwodnicy. Za budowę odpowiedzialna będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zebrane pisma mieszkańców przekażemy do GDDKiA, gdyż my nie jesteśmy strona tego procesu. Oczywiście słuchamy mieszkańców, ale także słuchamy specjalistów, którzy na postawie badań, analiz i dokumentacji przygotowali projekt – informuje Burmistrz Krzysztof Zacharzewski

Droga krajowa nr 20 – stan aktualny

W aktualnym stanie odcinek drogi krajowej DK20 przebiega przez centrum miasta Złocieniec. Na przedmiotowym odcinku DK20 dwukrotnie przecina linię kolejową. Przy przejazdach kolejowych znajdują się niekorzystnie usytuowane skrzyżowania, co powoduje problemy z bezpieczeństwem ruchu drogowego i pieszego. Ogólny stan nawierzchni jest dobry, występują pobocza gruntowe oraz umocnione destruktem. Droga krajowa nr 20 na omawianym odcinku objęta jest ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi do 8 ton.

Droga krajowa nr 20 – projektowana obwodnica

Drogę krajową nr 20 zaprojektowano o przekroju jednojezdniowym wraz z poboczami gruntowymi. Ruch pieszy i rowerowy będzie odbywał się po drogach dojazdowych. Ruch lokalny będzie się odbywać po drogach dojazdowych szerokości 3,5-5m, pobocza 2×0,75m. W miejscach skrzyżowań z aktualnymi (np. ulicą Mirosławiecką) drogami będą występowały skrzyżowania o ruchu okrężnym.

Jak informuje projektant

•W trakcie prac projektowych uwzględniono wszystkie możliwe do wprowadzenia wnioski zgłaszane przez społeczeństwo
i samorządy zebrane m.in. podczas prowadzonych akcji informacyjnych. Wariant 5 i 6 powstał po konsultacjach i nie był ponownie konsultowane z uwagi na to, że stanowi one kompilację dwóch wcześniej konsultowanych wariantów (W1 i W4 oraz W1 i W2),

•Technicznie wszystkie warianty są możliwe do wykonania. Najkorzystniejszym wariantem w tym zakresie jest wariant W3.

•Wszystkie warianty nie ingerują znacząco w środowisko. Teren planowanego przedsięwzięcia koliduje z obszarem Natura 2000 PLB320019 Ostoja Drawska,

• Wartość wskaźników ENPV, ERR oraz B/C wskazują, że realizacja przedmiotowego Projektu przyczyni się do wystąpienia korzyści społeczno-ekonomicznych – w przypadku wariantów 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 6A, 6B,

•Najbardziej opłacalny jest wariant 2A, drugi w kolejności wariant 3A trzeci w kolejności wariant nr 1A,

•Poniżej granicy opłacalności wynoszącej 4,5 % są dwa warianty – 5A oraz 5B,

•Osiągnięto zmniejszenie kosztów użytkowników i środowiska w wariancie inwestycyjnym, w porównaniu do wariantu bezinwestycyjnego. Korzyści te wynikają z oszczędności na eksploatacji pojazdów, czasie podróży, wypadkowości oraz zanieczyszczeniu środowiska w wariancie inwestycyjnym, w porównaniu do wariantu bezinwestycyjnego,

•W każdym wariancie w porównaniu do bezinwestycyjnego zmniejszy się ilość wypadków i ich kosztów,

•Projektant rekomenduje odrzucenie wariantów W2, W3,W4 i W5,

•Analiza wielokryterialna wykazała, że najkorzystniejszym rozwiązaniem jest przebieg przedsięwzięcia w wariancie 1.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl