Strona główna Powiat DrawskiCzaplinek Czaplinek: samorząd wspiera organizacje pozarządowe. Są wyniki konkursów ofert

Czaplinek: samorząd wspiera organizacje pozarządowe. Są wyniki konkursów ofert

przez admin1

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 34/2023 Burmistrza Czaplinka z dnia 21 lutego 2023 r. zostały ogłoszone wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r., w zakresie:

  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
  • turystyka i krajoznawstwo;
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego;
  • prowadzenie świetlicy środowiskowej;
  • ochrona i promocja zdrowia;
  • ratownictwo i ochrona ludności.


Wyniki konkursu dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czaplinku

WYNIKI – kliknij tu

Może Cię rownież zainteresować

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl