Strona główna Powiat DrawskiCzaplinek Mieszkańcy Pławna i okolic zaniepokojeni. W Pławnie może powstać składowisko ze szkodliwymi materiałami

Mieszkańcy Pławna i okolic zaniepokojeni. W Pławnie może powstać składowisko ze szkodliwymi materiałami

przez admin1

Dziś do naszej redakcji napłynęła prośba od mieszkańców sołectwa Pławno w gminie Czaplinek z prośbą o interwencję. Zaniepokojeni mieszkańcy wszczęli alarm po opublikowaniu przez czaplinecki ratusz obwieszczenia w sprawie możliwości powstania w Pławnie punktu magazynowania filtrów z separatorów amalgamatu. Składowisko miałoby powstać na działce nr 228. W odpowiedzi na obwieszczenie Burmistrza Czaplinka mieszkańcy w dniu dzisiejszym przygotowali pismo z apelem do Burmistrza Czaplinka, w którym wyrazili swój sprzeciw wobec możliwości utworzenia składowiska na obszarze na którym mieszkają. Jednym z najpoważniejszych argumentów przeciw utworzeniu składowiska jest fakt, że w pobliżu działki na której miałby być składowane filtry jest hydrofornia, która zasila w wodę teren Pławna i Psich Głów. Skontaktowaliśmy się dziś z Burmistrzem Czaplinka Marcinem Naruszewiczem, który wydał oświadczenie w tej sprawie.

Szanowni mieszkańcy Gminy Czaplinek w szczególności mieszkańcy Pławna. Do urzędu wpłynął wniosek Centrum Techniki Medycznej Zachód sp.z o.o. w imieniu której działa Pełnomocnik – firma Biotica – Usługi Środowiskowe dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciach pod nazwą „Punkt magazynowania odpadów w postaci zużytych filtrów z separatorów AMALGAMATU DENTYSTYCZNEGO” na działce nr 228 obręb 0075 Pławno – Gmina Czaplinek. Oświadczam, że jako gmina jesteśmy zobowiązani do zachowania procedur i postępowania administracyjnego w tej sprawie. Moje stanowisko jako Burmistrza Czaplinka jest jasne. Nie widzę możliwości, by taka inwestycja mogła powstać w Pławnie, ani gdziekolwiek indziej na terenie naszej Gminy. Mój głos, będzie głosem mieszkańców Pławna. Jesteśmy gminą turystyczną, która ma z mocy prawa otaczać tereny chronione – informuje Burmistrz Naruszewicz

Czym jest separator?

Od początku 2019 roku obowiązuje przepis, który wymaga od gabinetów stomatologicznych zainstalowania separatora amalgamatowego w celu usuwania rtęci ze ścieków.

Separator amalgamatu to urządzenie, które służy do zatrzymywania i zbierania cząstek amalgamatu – w tym również cząstek znajdujących się w zużytej wodzie. Separator zbiera rtęć, która znajduje się między pompą a kanalizacją. Ścieki dentystyczne przepływają przez przewód podciśnieniowy i przechodzą przez separator amalgamatu, w którym oddzielają się i zbierają fragmenty zębów, amalgamat oraz rtęć. Zużyte filtry gromadzone są w miejscach w których specjalistyczne firmy uzyskają możliwości prowadzenia takiej działalności. Tak mogłoby być w przypadku działki w Pławnie.

.
.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl