Strona główna Region Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP i Konwent Marszałków

Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP i Konwent Marszałków

przez admin1

Marszałek Olgierd Geblewicz przewodniczył obradom Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP, a także uczestniczył w Konwencie Marszałków, podczas którego debatowano na temat pomocy zniszczonej przez wojnę Ukrainie, wdrażaniu funduszy europejskich w Polsce i funkcjonowaniu krajowej sieci onkologicznej. Z okazji 25-lecia uchwalenia Ustawy o samorządzie wojewódzkim przyjęto uchwałę ustanawiającą rok 2023 Rokiem Samorządów Województw.

Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP odbyło się w poniedziałek w Poznaniu. Obrady pod przewodnictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Prezesa Zarządu ZWRP Olgierda Geblewicza rozpoczęły się od minuty ciszy. Samorządowcy uczcili w ten sposób Marię Ilnicką-Mądry, zmarłą 20 marca Przewodniczącą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i członkinię Zespołu ds. Ochrony Zdrowia ZWRP.

Podczas posiedzenia przedstawiono sprawozdanie z działalności Związku w 2022 roku, a także przyjęto uchwałę ustanawiającą rok 2023 Rokiem Samorządów Województw. To symboliczny wyraz uznania dla twórców reformy samorządowej i dotychczasowego dorobku samorządów. W tym roku przypada 25-lecie przyjęcia Ustawy o samorządzie wojewódzkim.

We wtorek odbyło się natomiast posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. Obradom przewodniczył Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Spotkanie podzielone było na trzy panele tematyczne: pomoc Ukrainie, polityka spójności UE i bezpieczeństwo zdrowotne.

– Dyskutowaliśmy o odbudowie zniszczonej przez brutalną wojnę Ukrainy, wdrażaniu funduszy europejskich w Polsce w nowej perspektywie finansowej, a także o funkcjonowaniu krajowej sieci onkologicznej – relacjonuje marszałek Olgierd Geblewicz. – Trzy bardzo ważne tematy, bardzo owocne spotkanie przedstawicieli samorządów i bardzo ambitne plany do zrealizowania.

W debacie dotyczącej sytuacji w Ukrainie oraz powojennej odbudowy kraju wzięli udział Wasyl Zwarycz, Ambasador Ukrainy w Polsce oraz Paweł Kurtasz, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej jest dobrowolnym stowarzyszeniem województw, które wspólnie wspierają ideę samorządu terytorialnego i dbają o rozwój społeczno-gospodarczy polskich województw.

Związek Województw RP ma swoich przedstawicieli m.in. w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitecie Regionów UE i Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Przedstawiciele Związku Województw RP uczestniczą w pracach i uzgodnieniach legislacyjnych zarówno na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, jak i poprzez komisje Sejmu i Senatu RP.

Konwent Marszałków Województw RP jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw.

W pierwszym półroczu 2023 roku Konwentowi Marszałków Województw RP przewodzi Wielkopolska, która przejęła prezydencję od Lubelszczyzny.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl