Strona główna Powiat ŚwidwińskiSławoborze Policjanci ze Sławoborza będą mieli nową siedzibę

Policjanci ze Sławoborza będą mieli nową siedzibę

przez admin1

Wójt Gminy Sławoborze oraz Komendant Powiatowy Policji w Świdwinie podpisał porozumienie dotyczące przekazania przez Radę Gminy Sławoborze działki z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Policji. Reaktywacja Posterunku w Sławoborzu, wiąże się z rozpoczęciem inwestycji wartej blisko 2,5 mln złotych. Będzie to kolejna budowa nowej siedziby świdwińskiej Policji, która znacząco wpłynie na bezpieczeństwo i poprawi warunki obsługi naszych mieszkańców.

22 marca 2023 roku, na uroczystej sesji Rady Gminy Sławoborze podpisano porozumienie dotyczące przekazania na rzecz Skarbu Państwa działki z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Posterunku Policji w Sławoborzu. Efektem spotkania Wójta i radnych gminy Sławoborze oraz Komendanta Powiatowego Policji i Starosty świdwińskiego, było podpisanie porozumienia związanego z przekazaniem wyznaczonego wcześniej terenu. Nieruchomość położona przy ul. Lipowej w Sławoborzu o powierzchni 0,13 ha stanowi początek spełnienia oczekiwań mieszkańców gminy. Proces przygotowań do realizacji zamierzeń, opartych na badaniach i weryfikacji, trwały ponad rok i zakończyły się sukcesem. Podczas uroczystego spotkania,  Rada Gminy Sławoborze, przekazała dodatkowo środki finansowe na sumę 100 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji, niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji.

Posterunek w Sławoborzu będzie jednym z trzech planowanych do budowy w województwie zachodniopomorskim, którego projekt daleko odbiega od istniejącego dziś Rewiru Dzielnicowych.

Głównym celem odtworzenia Posterunku jest poprawa bezpieczeństwa lokalnej społeczności i zwiększenie dostępności Policji.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl