Strona główna Region Wolontariat się liczy! Konkurs marszałka dla organizacji pozarządowych rozstrzygnięty

Wolontariat się liczy! Konkurs marszałka dla organizacji pozarządowych rozstrzygnięty

przez admin1

Stowarzyszenie POLITES oraz Pracownia Pozarządowa z dotacjami. NGO otrzymają 185 tys. zł dofinansowania z budżetu województwa zachodniopomorskiego. To środki na promocję wolontariatu oraz organizację szkoleń, tematycznych konferencji i konkursów promujących działania stowarzyszeń i fundacji. – Tym konkursem chcemy wzmacniać potencjał NGO,  oferując możliwość skorzystania z eksperckiego wsparcia  –  mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

W otwartym konkursie ofert środki można było zdobyć na promocję i organizację wolontariatu czy funkcjonowanie regionalnych ośrodków i centrów działających na rzecz organizacji pozarządowych i aktywnych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Dotacje z tego konkursu trafią do Stowarzyszenia POLITES oraz Pracowni Pozarządowej. Łączna kwota przyznanych środków to 185 tys. zł.

–  Pomorze Zachodnie jest otwarte na współpracę z organizacjami pozarządowymi. To nasz sprawdzony partner w wielu działaniach. Tym konkursem chcemy wzmacniać potencjał NGO, oferując możliwość skorzystania z eksperckiego wsparcia. To też ukłon w stronę aktywnych mieszkanek i mieszkańców Pomorza Zachodniego – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

#Wypróbuj Wolontariat z Politesem
Stowarzyszenie POLITES otrzyma 80 tys. zł dofinansowania na kontynuację projektu zapoczątkowanego w 2018 r. „Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj Wolontariat”.

– To wypracowana wspólnie z samorządem województwa zachodniopomorskiego dobra marka. Od dwóch lat wspólnie ze Stowarzyszeniem POLITES organizujemy także Galę Wolontariatu oraz szereg działań promujących i rozwijających wolontariat. Oprócz promocji chcemy też wyróżniać  zaangażowanych, aktywnych i kreatywnych wolontariuszy – zaznacza wicemarszałek Olgierd Kustosz.

POLITES wspiera organizatorów wolontariatu i koordynatorów z organizacji pozarządowych i instytucji kultury, instytucji pomocy społecznej w pracy z wolontariuszami. Stowarzyszenie, zgodnie ze swoim hasłem Aktywni żyją ciekawiej będzie organizować spotkania informacyjne, warsztaty i szkolenia, akcje społeczne.

– Każdego, kto jest zainteresowany ideą wolontariatu zapraszamy po więcej informacji do naszego regionalnego biura, które mieści się przy ul. Dworcowej 19/205 w Szczecinie. Współpracujemy z organizacjami i instytucjami, szkolimy, pomagamy z dokumentacją i  wspieramy w rozwoju wolontariatu – mówi Anna Biały, pedagożka i kulturoznawczyni, prezeska Stowarzyszenia POLITES.

Organizacja zaplanowała m.in. zajęcia wstępne dla wolontariuszy, podczas których uczestnicy poznają swoje prawa i obowiązki, a także możliwości zaangażowania się w różne działania w regionie. W ofercie będą też specjalistyczne warsztaty skierowane do działających już wolontariuszy i grup. Dotyczyć będą np. udzielania pomocy przedmedycznej.

POLITES ma też ofertę dla uczniów – zorganizuje  konferencję Szkolnych Klubów Wolontariusza Pomorza Zachodniego.

Tegoroczna edycja „Pomorze Pomoże?!” zostanie wzbogacona o działania związane z Rokiem Przedsiębiorczości na Pomorzu Zachodnim. Organizacja chce pokazać, że wolontariat pracowniczy może być skutecznym instrumentem  nabywania kompetencji i rozwoju zawodowego, a także integracji pracowników i budowania znaczenia marki.

W ramach zaplanowanych działań nie zabraknie też corocznych akcji promujących i wzmacniających wolontariat w regionie. Do takich akcji należy z pewnością „Godzina dla Szczecina i Twojej Miejscowości”. Rodziny, znajomi, osoby z klasy lub pracy wspólnie organizują na rzecz lokalnego środowiska wymyślone przez siebie działanie. Może to być wspólne uprzątnięcie podwórka albo zorganizowanie działań dla seniorów itp.

Jest jeszcze jeden wspólny mianownik wszystkich zaplanowanych przez POLITES działań.  –  Będziemy starać się działać ekologicznie, a więc wybierać zrównoważony transport, organizować wydarzenia i działania z myślą o ekologii. Będziemy też zachęcać grupy wolontariuszy do podejmowania inicjatyw związanych z dbaniem o środowisko – zaznacza Anna Biały.

Ważny adres w Koszalinie
Pracownia Pozarządowa otrzyma dotację na prowadzenie Zachodniopomorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, które mieści się przy ul. Dworcowej 2 w Koszalinie. Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16. Po telefonicznym uzgodnieniu można też przyjść w godzinach popołudniowych.

To właśnie w centrum, przedstawicielki i przedstawiciele NGO mogą rozwijać swoje kompetencje obywatelskie i uczestniczyć w szkoleniach z księgowości, dotyczących  partycypacji obywatelskiej, zarządzania organizacją, tworzenia projektów, przedsiębiorczości w III sektorze, w tym rozwijania działalności odpłatnej i gospodarczej.

–  Zaplanowane działania to przykład świetnie wykorzystanego wsparcia instytucjonalnego. Na Pomorzu Zachodnim udaje nam się z powodzeniem tworzyć projekty parasolowe, a więc takie, w których jedna organizacja wspiera drugą. To nieoceniona pomoc w codziennej pracy NGO, które oprócz planowania ciekawych aktywności i akcji społecznych, muszą też znać się dobrze na księgowości czy prawie. Z takiego wsparcia organizacje, zwłaszcza rozpoczynające pozarządową drogę, chętnie korzystają. To najlepsza rekomendacja do kontynuacji tego typu konkursów   – ocenia  dyrektorka Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Magdalena Pieczyńska.

Ponadto w Centrum dostępne są usługi informacyjne, doradcze czy animacyjne dla NGO. Można też skorzystać ze sprzętu biurowego do prowadzenia prac administracyjnych. To m.in. komputery, drukarka, kserokopiarka, bindownica, telefon, fax, biurka i krzesła biurowe, projektor itp.

Będzie można też skorzystać  Biblioteki Pozarządowej, a więc największego w województwie zbioru książek i czasopism o tematyce pozarządowej. Pracownia zorganizuje też VI edycję konkursu marszałka  Zachodniopomorski Lider NGO i Zachodniopomorskie Forum NGO.

–  Prowadzić będziemy działania promujące i wspierające rozwój wolontariatu w części wschodniej województwa. W ramach aktywności centrum prowadzone będzie wsparcie doradcze, szkolenia i warsztaty, wydarzenia i akcje promujące wolontariat, w tym wydarzenie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza – mówi Łukasz Cieśliński, wiceprezes zarządu Pracowni Pozarządowej.

Pracownia Pozarządowa  otrzymała też środki na dalsze prowadzenie Centrum Wolontariatu.

NGO – nasi partnerzy w działaniu 
Dla władz województwa zachodniopomorskiego wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, a więc tworzenie warunków do rozwoju otwartej społeczności, stanowi priorytet i pierwszy cel strategii rozwoju do 2030 r. Na realizację tegorocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi samorząd województwa wstępnie przeznaczy z budżetu ok. 13 mln zł. Organizacje pozarządowe będą mogły liczyć także na wsparcie w programie „Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027”.

W województwie zachodniopomorskim działa (dane z 2022 r.): 7 566 organizacji pozarządowych. To: 474 Ochotnicze Straże Pożarne, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe i zwykłe, jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, stowarzyszenia kultury fizycznej, federacje, związki stowarzyszeń oraz 450 Kół Gospodyń Wiejskich. Należy również pamiętać o podmiotach ekonomii społecznej, w tym organizacjach pozarządowych, które prowadzącą działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

Więcej informacji o organizacjach pozarządowych można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego pod adresem https://wws.wzp.pl/

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl