Strona główna Region Upadłość konsumencka – jak skorzystać

Upadłość konsumencka – jak skorzystać

przez admin1

Upadłość konsumencka jest rozwiązaniem dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a ich niewypłacalność trwa od co najmniej 3 miesięcy.  Umożliwia oddłużenie wyłącznie osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, nie będących wspólnikami albo komandytariuszami w spółkach jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

W niniejszym artykule znajdą Państwo odpowiedzi na następujące pytania: jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Co w sytuacji, gdy kwestia zawinienia jest po stronie dłużnika? Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w późniejszym czasie można zaciągać kredyty i prowadzić działalność gospodarczą?

Wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może zostać złożony przez dłużnika lub jego wierzyciela, chociaż w praktyce najczęściej dokonuje tego dłużnik.

Dwoma koniecznymi warunkami jest złożenie należycie uzasadnionego wniosku oraz uiszczenie opłaty sądowej w wysokości – 30 zł.

Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej zawieszone zostają postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników, majątek dłużnika wchodzi do masy upadłościowej zarządzanej przez syndyka, a sam upadły  podlega ustalonemu przez sąd planowi spłaty (w przypadku niezawinionej upadłości do 3 lat).

Postępowanie upadłościowe ma służyć zaspokojeniu wierzycieli –  w tym celu syndyk zlicytuje cały majątek dłużnika – samochód, dom, czy mieszkanie. Jeżeli na dzień ogłoszenia upadłości dłużnik zamieszkiwał w nieruchomości ma prawo z niej korzystać do czasu wystawienia jej na sprzedaż.

Jeżeli w wyniku upadłości dłużnik utraci miejsce zamieszkania, z sumy uzyskanej ze sprzedaży sąd wydzieli  upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy.

Od nowelizacji, która miała miejsce 2020 r.  sąd nie bada już kwestii zawinienia w doprowadzeniu do upadłości lub pogłębieniu jej przez dłużnika, a  wystarczy samo stwierdzenie, że dłużnik jest niewypłacalny.

Przepisy prawa upadłościowego nie wykluczają prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Problematyczne może być za to zaciągnięcie kolejnych kredytów. Wprawdzie przepisy nie zabraniają wzięcia kolejnego kredytu po zakończeniu postępowania upadłościowego, jednak instytucje finansowe mają dostęp do historii kredytowej, w tym wpisu o upadłości konsumenckiej,  co drastycznie obniża zdolność kredytową.

Upadłość konsumencka pozwala na wyjście ze spirali zadłużenia i rozpoczęcie nowego etapu w życiu bez długów i wierzycieli. Jednocześnie należy pamiętać, że proces ten ma również negatywne skutki,  takie jak utrata majątku, a więc jej ogłoszenie trzeba dogłębnie rozważyć.

współpraca z:

Porady udzieliła Sabrina Maszkowska – Kancelaria Prawna w Złocieńcu. Kontakt: http://kancelariamaszkowska.pl/

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl