Strona główna Powiat DrawskiCzaplinek Czaplinek: relacja z ostatniej sesji Rady Miejskiej

Czaplinek: relacja z ostatniej sesji Rady Miejskiej

przez admin1
  1. własność Gminy Czaplinek- podjęła 14 głosami „za” w obecności 14 radnych;
  2. wydzierżawienia na okres jednego roku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek – podjęła 14 głosami „za” w obecności 14 radnych;
  3. wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek – podjęła 14 głosami ,,za’’ w obecności 14 radnych;
  4. wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek – podjęła 14 głosami ,,za’’ w obecności 14 radnych;
  5. zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek – podjęła 14 głosami ,,za’’ w obecności 14 radnych;
  6. wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek – podjęła 14 głosami ,,za’’ w obecności 14 radnych;
  7. zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sikory na lata 2023-2029” – podjęła 14 głosami ,,za’’ w obecności 14 radnych;
  8. zmiany uchwały Nr XV/134/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej – podjęła 13 głosami ,,za’’ w obecności 14 radnych. Radna Anna Kucharczyk oświadczyła, że nie weźmie udziału w głosowaniu;
  9. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2023-2032  – podjęła 14 głosami ,,za’’ w obecności 14 radnych;
  10.  zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2023 r. – podjęła 14 głosami ,,za’’ w obecności 14 radnych.

Na wniosek Pana Burmistrza Marcina Naruszewicza do porządku obrad wprowadzono projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim w roku 2023 – podjęła 14 głosami ,,za’’ w obecności 14 radnych.


Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej
Anna Burdziuk

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl