Strona główna Powiat DrawskiZłocieniec Paulina Rutkowska – złocieniecka licealistka w finale konkursu

Paulina Rutkowska – złocieniecka licealistka w finale konkursu

przez admin1

Paulina Rutkowska, uczennica klasy 3. Liceum Ogólnokształcącego w Złocieńcu zdobyła 2. miejsce w etapie okręgowym XXX. edycji Olimpiady Zdrowia PCK, która odbyła się 19. maja, w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK, w Szczecinie. Licealistka rywalizowała z najlepszymi uczestnikami etapu rejonowego szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego. Komisja konkursowa oceniała nie tylko wiedzę uczniów na podstawie testu składającego się z 40. pytań, ale także ich projekty prozdrowotne, które wdrażali w swoich szkołach, sprawdzające umiejętności mobilizowania środowisk szkolnych i lokalnych w realizowaniu ważnych społecznie celów promujących zdrowe odżywianie, sport i zdrowe nawyki. Głównym zadaniem Pauliny przystępującej do etapu okręgowego olimpiady było zaplanowanie i przeprowadzenie akcji prozdrowotnej. Uczennica swoje działania rozpoczęła od ankiety diagnozującej środowisko szkolne w zakresie przestrzegania zasad zdrowego stylu życia. W ramach akcji nauczyciele języków obcych przeprowadzili zajęcia dotyczące tego zagadnienia, jedną z lekcji języka angielskiego przeprowadziła Paulina, z wykorzystaniem autorskich materiałów edukacyjnych. Nauczyciele wychowania fizycznego, w trakcie „Sportowej środy” będącej jednym z punktów wydarzenia, przeprowadzili międzyklasowe lekcje, na których uczniowie ćwiczyli różne dyscypliny sportu z udziałem Młodzieżowych Organizatorów Sportu. W bibliotece szkolnej była dostępna ekspozycja literatury dotyczącej zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Na koniec klasy licealne rywalizowały w serii konkursów, w których mogli wykazać się uczniowie posiadający różne talenty i predyspozycje. Seria opisanych wyżej aktywności przyniosła szereg korzyści, zarówno samej inicjatorce, jak i pozostałym członkom społeczności szkolnej. Oprócz zdobycia wiedzy z zakresu zdrowego żywienia i odporności organizmu, Paulina udoskonaliła umiejętności interpersonalne dotyczące relacji z nauczycielami i rówieśnikami, nauczyła się jak relacjonować i ewaluować własne działania. Akcja pokazała, jak wiele satysfakcji może przynieść zespołowe działanie w realizacji wspólnego celu. Młodzież przekonała się również, jak ważne jest holistyczne spojrzenie na zdrowie. Szczegółowy opis działań Pauliny realizującej projekt promujący zdrowy styl życia został wysoko oceniony przez komisję konkursową. Ostatecznie suma punktów uzyskanych z wdrażanego projektu i testu wiedzy uplasowała licealistkę „Andersa” na 2. miejscu, w etapie okręgowym XXX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia PCK. Uczennica przygotowywała się do olimpiady zdrowia pod kierunkiem nauczycielki biologii, pani Moniki Klimczak.

tekst: Monika Klimczak

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl